Advokater

Taxonomi

Kod

Omfattningsanmärkning(ar)

Källanmärkning(ar)

  • https://id.kb.se/term/sao/Advokater

Visningsfältsanmärkningar

Hierarkiska begrepp

Advokater

Jämförbara termer

Advokater

Relaterade termer

Advokater

3 Arkivbeskrivning results for Advokater

3 resultat direkt relaterade Uteslut snävare termer

Hugo Lindbergs papper

  • SE S-HS L32
  • Arkiv
Samlingen innehåller brev till och från Hugo Lindberg samt brev mellan andra personer, dagböcker, manuskript, ett flertal dossierer, pressklipp, biographica m.m.

Ulf von Konows samling

  • SE S-HS L257
  • Arkiv
  • 1897--1960
* Samlingen innehåller huvudsakligen brev till Ulf von Konow i hans egenskap av advokat åt författare och konstnärer. Innehåller även lite övriga handlingar rörande hans arbete. Brev från von Konow utgörs av en mindre mängd osignerade genomslagskopior. En del brev är av mer privat karaktär.
* Särskilt kan märkas Harriet Löwenhjelms verser med teckningar till von Konow och fotografier tagna av henne vid Romanäs sanatorium.
* I samlingen ingår några brev till hustrun Emma Margareta Isabella von Konow (1897-1999), född von Zweigbergk. Dessutom ingår några brev i original och kopior från Henrik Ibsen till Rosa Fitinghoff och Svea Åhman.

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.