1990-talet

Taxonomi

Kod

Omfattningsanmärkning(ar)

Källanmärkning(ar)

  • https://id.kb.se/term/sao/1990-talet

Visningsfältsanmärkningar

Hierarkiska begrepp

1990-talet

Jämförbara termer

1990-talet

Relaterade termer

1990-talet

3 Arkivbeskrivning resultat för 1990-talet

3 resultat direkt relaterade Uteslut snävare termer

Bengt Wiklunds arkiv

  • SE Q Handskrift 230
  • Arkiv
  • 1980 - 2016
Arkivet innehåller tre kategorier: A Personliga handlingar, D Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet som rör Wiklunds verksamhet vid Tullen. E Trycksaker som rör Tullverksamheten.

Wiklund, Bengt

Jonas Olssons samling av flyers

  • SE S-SBS 288 Ol 2
  • Arkiv
  • 1980-2010
Huvudsakligen flyers med koppling till Stockholms klubbscen under 1980-, 1990- och 2000-talen.

Olsson, Jonas

Ulf Drugges arkiv

  • SE Q Handskrift 229
  • Arkiv
  • 1983 - 1990
Arkivet efter Ulf Drugge omfattar ca 3 hyllmeter och rör 1980-tal -1990-tal.
Vid ordnandet av arkivet har hänsyn tagits till den inre ordning som förelåg vid leveransen.
Arkivet har ordnats i tre kategorier: B Manuskript och egna verk innehåller artiklar och forskningsprogram. D Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet innehåller handlingar med anknytning till olika forskningsprojekt. F Övrigt innehåller handlingar som härrör från ett samarbete med Juridiska institutionen vid Umeå universitet och består bl.a. av studentuppsatser, enkätsvar och ansökan till HSFR.

Drugge, Ulf

Beställningar


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.