Brevsamlingar

Taxonomi

Kod

Omfattningsanmärkning(ar)

Källanmärkning(ar)

 • https://id.kb.se/term/sao/Brevsamlingar

Visningsfältsanmärkningar

Hierarkiska begrepp

Brevsamlingar

Jämförbara termer

Brevsamlingar

Relaterade termer

Brevsamlingar

23 Arkivbeskrivning resultat för Brevsamlingar

23 resultat direkt relaterade Uteslut snävare termer

Anna Sjödins arkiv

 • SE Q Handskrift 58B
 • Arkiv
 • 1934 - 1974
Anna Sjödins arkiv består till största delen av brev från dottern Karin skrivna mellan åren 1934-1974. (För breven från Anna till dottern Karin se Handskrift 58 A Karin Sjödins arkiv).
Förutom brev från Karin finns i arkivet även en stor samling brev från Annas svägerska Signe Östman, Skellefteå och Signes syster Edit Grundström, Härnösand

Sjödin, Anna

Arvid Ahnfelts brevsamling

 • SE S-HS Acc2023/68
 • Arkiv
Accessionen innehåller 61 st. brev och kort efter Arvid Ahnfelt

Ahnfelt, Arvid

Brevsamling

 • SE S-HS Acc1995/88
 • Arkiv
 • 1843-1962
Innehåller brev till och från olika personer, bl.a. Kerstin Hesselgren. Några brev innehåller bifogade fotografier, tryck, menyer m.m.

Brevsamling

 • SE S-HS Acc2005/72
 • Arkiv
 • 1920-tal-1970-tal
Innehåller brev till och från diverse personer. Även kuvert med urklippta frimärken samt elmätaravläsning.
1920-1970-tal

C. C. Gjörwells brevsamling

 • SE S-HS EpG
 • Arkiv
 • 1749-1811
Sviten innehåller brev till och från C.C. Gjörwell, samt mellan andra personer. Dessutom återfinns ett antal av andra personer upprättade brevförteckningar

Gjörwell, Carl Christoffer

Ester och Holger Värnlunds brevsamling

 • SE S-HS Acc1983/24
 • Arkiv

3 kapslar
Breven är främst sorterade på organisation men även i vissa fall på person

Kapsel 1 innehåller brev till Ester och Holger Värnlund från:
Anderson, Caleb J.
Askild & Kärnekull Förlags AB - Berit Skogsberg
Aspelin, Staffan
Atelierteatern - Karl-Axel Höglund
Bergman, Ingmar
Bermann-Fischer Verlag - Verner Arpe
Bjurström, C.G.
Bonnier- Curt B...
Bonniers - Åke Runnqvist
Borås stadsteater - Hans Råstam
Kungliga dramatiska teatern - Pauline Brunius
Kungliga dramatiska teatern - Jan-Olof Strandberg
Carlsson, Stig
Dagens Nyheter - Sven Berthel
Dagens Nyheter - Olof Lagercrantz
Dansk Forfatterforening - Jytte Lövgren
Eriksson, Göran O.
Essegård, Nils
Falck, Johan
Florén, Uno
Flyco - Carl Axel Sandberg
Folkt i Bild - Margareta Zetterström
Folkets hus teater - Hans-Eric Stenborg
Furuland, Lars
Gidlunds - Krister Gidlund
Granlid, Hans
Grill, Martin
Hedén, Kerstin
Hamrin, Folke
Heinesen, William
Holmer, Per
Fönstret - Eva Swedenmark
Institut Suèdois - C.G. Bjurström
Lindberger, Örjan
Långbacka, Ralf
Löfgren, Lars
Johnson, Eyvind
Malmö stadsteater - Lars-Levi Laestadius
Mauridsen, Chr.
Morgon-Tidningen - Torsten Larsson

Kapsel 2 innehåller brev till Ester och Holger Värnlund från:
Nordiska Teaterförlaget
Normark, Dag
Nordisk Tonefilm - Arne Elmgren
Norrbottensteatern - George Fant
Norrköpings stadsteater - Per-Erik Öhrn
Norrskensflamman - Svante Ahlroth
Palme, Olof
Pihlström, Bengt
Prisma - Stig Edling
Radiotjänst - Herbert Grevenius
Radiotjänst - Hjalmar Gullberg
Riksteatern - Eva Eriksson
Röda rummet. Bokförlaget - Barry Karlsson
Rönngren, Nicken
Sandbergs Teaterförlag - Lil Olsson
Sandrews - Göran Lindgren
Sandrews - Eva Wennerholm
Schein, Harry
Schmidt, AB Lars - Gösta Folke
Skånska teatern - Peter Oscarson
Stadsteatern Norrköping-Linköping - Lars-Gerhard Norberg
Stockholms stad - Ernst Sandell
Stockholms stadsteater - Lars-Levi Laestadius
Stockholms universitet - Rune Waldekranz
Ström, Fredrik
Svensk filmindustri - Carl-Anders Dymling
Svensk filmindustri - Bengt Forslund
Svenska Akademien - Karl-Ragnar Gierow
Svenska Bild- & Textbyrån - Lennart Brick
Svenska filminstitutet - Carl-Henry Cagarp
Sveriges författarförbund - John Erik Forslund
Sveriges Radio - Palle Brunius och Leif Furuhammar
Sveriges Radio - Lars Löfgren
Sveriges Radio - Sigvard Mårtensson
Sveriges Radio-TV - Bengt Lagerkvist
Tamperen Työväen Teatteri - Jorma Kairimo
Tiden - Martin Lindblon och Ulla Friedh
Tidens förlag - Alfons Gidlund
TNL - Jorma Kolmijoki [med svar]

Kapsel 3 innehåller brev till Ester och Holger Värnlund från:
Widestedt Ericsson, Gerd
Wulff, Henrik
Örnkloo, Ulf
Örum, Poul
Osorterade brev [1 omslag]
Samt brev från Ester Värnlund till diverse brevskrivare

Värnlund, Ester

Gunnar Tilander: Brev till Gustaf Fredrik Gadde

 • SE S-HS Acc1974/8
 • Arkiv
 • 1964 - 1971
Innehåller 2 omslag med brev till Gustaf Fredrik Gadde (1882-1975), lektor, från Gunnar Tilander (1894-1973) åren 1964-1971

Gadde, Gustaf Fredrik

Karin Sjödins arkiv

 • SE Q Handskrift 58A
 • Arkiv
 • 1937 - 1986
Arkivet efter Karin Sjödin består till största delen av brev från hennes mor Anna Sjödin. Under närmare trettio års tid skrev mor och dotter till varandra. I arkivet återfinns mer än 1.000 brev till Karin skrivna av mamma Anna under åren 1943-1971. Arkivet i övrigt består av brev från vänner och släktingar, dagboksalmanackor, kassaböcker samt andra ekonomiska handlingar.

Sjödin, Karin

Ruben Sjödins brevsamling

 • SE S-HS Acc1983/28
 • Arkiv
 • 1938 - 1958
Innehåller 10 omslag med brev från:
Barbro Alving (1909-1987), journalist, 1 st., 1956
Anna-Lisa Söderberg Berkling (1927- ), journalist, 1 st., 1958
Johan Alfred Göth (1869-1952), författare, 1 st., u.å.
Harald Martin Hallén (1884-1967), prost, riksdagsman, 1 st., 1944
Gustav Hedenvind Eriksson (1880-1967), författare, 5 st., 1942-1949
Gustav Gunnar Hirdman (1880-1963), studierektor (ABF), 1 st., 1948
Carl Filip Larsson i By (1877-1948), författare, 1 st., 1941
Ture Nerman (1886-1969), författare, 1 st., 1949
Olof Sandborg (1884-1965), skådespelare, 1 st., 1938
Isak Albert Viksten (1889-1969), författare, 1 st., 1945

Sjödin, Ruben

Sophie Elkans papper

 • SE S-HS L84
 • Arkiv
 • 1861--1921

Samlingen innehåller framför allt brev (41 kapslar).

Selma Lagerlöfs brev till Sophie Elkan är digitaliserade och mikrofilmade (signum MfH 748:1-9) - originalbreven tas inte fram.

Sophie Elkans och Betty Warburgs brevväxling ingår också i samlingen

Elkan, Sophie

Sven Rinman: Mottagna brev

 • SE S-HS Acc1983/26
 • Arkiv
 • 1977 - 1981
Breven är sorterade i bokstavsordning A-V
Se även: Ep R 12

Rinman, Sven

Torsten Eklunds samling

 • SE S-HS L166
 • Arkiv
 • 1878--1913, 1922
Samlingen innehåller brev, manuskript, anteckningar, handlingar rörande Strindberg m.m. Består av Acc1988/97.

Eklund, Torsten

Walter A Berendsohn: Brev till Dora Heger

 • SE S-HS Acc1983/99
 • Arkiv
 • 1966 - 1977
67 brev från Walter A Berendsohn till Dora Heger samt kopior av 5 brev från Heger till Berendsohn

Berendsohn, Walter A.

Beställningar


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.