Bokband

Taxonomi

Kod

Omfattningsanmärkning(ar)

Källanmärkning(ar)

Visningsfältsanmärkningar

Hierarkiska begrepp

Bokband

Jämförbara termer

Bokband

Associated terms

Bokband

6 Resultat för Bokband

6 resultat direkt relaterade Uteslut snävare termer

BIBLIS arkiv

  • SE S-HS Acc2004/16
  • Arkiv
  • 1956-1983, 1995-1997

Samlingen innehåller Föreningen för Bokhantverks föreningshandlingar 1956-1983, tryck 1958-1997 och några fotografier

Biblis

BIBLIS arkiv

  • SE S-HS Acc2004/26
  • Arkiv

Biblis

Hedbergs bokbinderi

  • SE S-SBS 288 He 3
  • Arkiv
  • 1885-1969

Räkenskaper, brev, bokband, böcker, fotoalbum, skisser, materiallager, inventarier

Hedberg, Arvid

Ur Johannes Rudbecks efterlämnade papper

  • SE S-HS ACC1993/264
  • Arkiv

"Ur Friherre Johannes Rudbecks efterlämnade papper". Brev, studentdikter, teckningar, fotografier, manuskript, pressklipp, korrektur.

Rudbeck, Johannes


Kungliga biblioteket
Kontakta oss