Föreningar

Taxonomi

Kod

Omfattningsanmärkning(ar)

Visningsfältsanmärkningar

Hierarkiska begrepp

Föreningar

Jämförbara termer

Föreningar

Associated terms

Föreningar

5 Resultat för Föreningar

5 resultat direkt relaterade Uteslut snävare termer

Svensk-tjeckiska föreningen

  • SE S-HS Acc2008/52
  • Arkiv
  • 1950-tal--1980-tal

Accessionen innehåller brev, ekonomiska handlingar (kassaböcker, verifikationer, kvitton, inbetalningskort m.m.), tryck (däribland resebroschyrer), fotografier, programblad (stencilerade/kopierade), protokoll, möteskallelser, diverse, m.m.

Svensktjeckiska föreningen

Svenska Humanistiska Förbundet: Handlingar 1973-2000

  • SE S-HS Acc2004/10
  • Arkiv
  • 1973-2000

1. Årsmötes- och styrelseprotokoll 1973-20002. Verksamhets- och revisionsberättelser 1975-20003. Kallelser till program 1979-20004. Protokoll, verksamhetsberättelse, styrelselista, brev till lokalorganisationer m m 1998-1999

Svenska humanistiska förbundet

Svenska humanistiska förbundets arkiv

  • SE S-HS L7
  • Arkiv
  • 1896--1956

Arkivet innehåller protokoll, årsberättelser, revisionsberättelser, tryck, brev och diverse handlingar m.m. Det överlämnades till KB efter beslut av Svenska humanistiska förbundets styrelse den 18 november 1954. Består av accession 1956/32.

Svenska humanistiska förbundet


Kungliga biblioteket
Kontakta oss