Arkiv Handskrift 50B - Femöresföreningens arkiv

Kassabok 1899-1906 Kassabok 1888-1898 Kassabok 1873-1885 Kassabok 1864-1872 Medlems- och uppbördsbok 1909-1917 Kassabok 1917-1927 Kassabok 1907-1916 Kassabok, fonder 1875-1896 Kassabok, fonder 1865-1874 Huvudbok 1909-1916 Huvudbok 1901-1908 Huvudbok 1892-1900 Huvudbok 1878-1891 Del 2 Huvudbok 1878-1887 Del 1 Huvudbok 1871-1877 Huvudbok 1866-1870 Protokollsbilagor 1880-1899 Protokoll 1885-1931 Protokoll 1864-1869 Protokoll 1870-1884
Open original Digitalt objekt

Identitet

Referenskod

SE Q Handskrift 50B

Titel

Femöresföreningens arkiv

Datum

  • 1864-1945 (Arkivbildning)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

21 volymer, ca 0,5 hm

Sammanhang

Arkivbildare

(1864-1931)

Administrativ historik

Bildad 1864. Verksamheten togs efter hand över av Svenska missionssällskapet, vars styrelse från 1931 också var Femöresföreningens styrelse.

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Handlingarna är urtagna ur Svenska missionssällskapets arkiv, dit föreningen uppgick 1931.
Acc 1986/1

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Arkivet omfattar framför allt protokoll och ekonomiska handlingar såsom kassaböcker
Digitiserat material

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Arkivet är fritt tillgängligt för forskning.

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

ARKIVBESKRIVNING
Femöresföreningen, (e.g. Femöresföreningen för inrättande av barnhem i Lappland), bildades i Stockholm 1864‐04‐06. ” Ledamot af föreningen är hvar och en, som erlagt 5 öre i veckan under ett års tid och därefter fortfarande betalar den föreskrifna veckoafgiften”. Insamlade medel skulle bland annat gå till ”lapska” barnhem i Lappland, Jämtland och Härjedalen. Femöresföreningen underhöll bl. a. barnhemmen i Bäsksele (Vilhelmina), Karesuando, Änge (Undersåker). Samt även de ”lapska” missionsskolorna Laxsjö, Undersåker. Initiativtagare och grundare var pastorn vid Franska reformerta kyrkan i Stockholm, schweizaren Henri Roehrich.

Föreningen likviderades 1931‐07‐01 och de tillgångar som då fanns i föreningen övergick
till Svenska missionssällskapet som man sedan starten på 1860‐talet haft ett nära
samarbete med.

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

2012-07-31 CB
Kompletterad med arkivboxnummer 2020-09-10 HHa

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.