Visar 336 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

51 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Tegs byarkiv
Tegs byarkiv
Kammarkollegiets arkiv Jordeböcker för Västerbottens län 1882
Kammarkollegiets arkiv Jordeböcker för Västerbottens län 1882
Handelsräkningen 1964
Handelsräkningen 1964
Östersjöprovinsernas tull- och licenträkenskaper: Tullen i Novgorod 1583-1707
Östersjöprovinsernas tull- och licenträkenskaper: Tullen i Novgorod 1583-1707
RäkenskapsBok för Scholorna i Lappmarken 1847-1861
RäkenskapsBok för Scholorna i Lappmarken 1847-1861
Bergs Juridiska Byrå, Strömsund
Bergs Juridiska Byrå, Strömsund
Hallgärd Victorins arkiv
Hallgärd Victorins arkiv
Alice Fogelqvists arkiv
Alice Fogelqvists arkiv
Edward Ringborgs arkiv
Edward Ringborgs arkiv
Rolf Victorins arkiv
Rolf Victorins arkiv
Olof Hederyds arkiv
Olof Hederyds arkiv
Rut Berggrens arkiv
Rut Berggrens arkiv
Sven Dillners arkiv
Sven Dillners arkiv
Bild av Nicke Sjödin
Nils-Eric "Nicke" Sjödins arkiv
Anders-Gustav (AG) Jönssons arkiv
Anders-Gustav (AG) Jönssons arkiv
Jörgen Björklunds arkiv
Jörgen Björklunds arkiv
Torsten W. Perssons arkiv
Torsten W. Perssons arkiv
Egil Johanssons arkiv
Egil Johanssons arkiv
Siv Cederings arkiv
Siv Cederings arkiv
Bertil Peterssons arkiv
Bertil Peterssons arkiv
Tryggve Skölds arkiv
Tryggve Skölds arkiv
Bernhard Nordhs arkiv
Bernhard Nordhs arkiv
Folke Nordströms arkiv
Folke Nordströms arkiv
Rolf Nilséns arkiv
Rolf Nilséns arkiv
Räkenskapsbok för Ekensholm gods, Röjdafors, Västra Hammar och Edsele Kvarn
Räkenskapsbok för Ekensholm gods, Röjdafors, Västra Hammar och Edsele Kvarn
Familjehandlingar efter släkten Grape/Bergman i Kalix och Torneå
Familjehandlingar efter släkten Grape/Bergman i Kalix och Torneå
Egerbladh, Ossian: "Grundläggning - kolonisation"
Egerbladh, Ossian: "Grundläggning - kolonisation"
Johan Fredrik Cornells arkiv
Johan Fredrik Cornells arkiv
Per Anton Åbergs arkiv
Per Anton Åbergs arkiv
Susanna Charlotta Linders arkiv
Susanna Charlotta Linders arkiv
Johan Albert Linders arkiv
Johan Albert Linders arkiv
Theodor Linders arkiv
Theodor Linders arkiv
Johan Erik Linders arkiv
Johan Erik Linders arkiv
Gustaf Lorentz Munthes arkiv
Gustaf Lorentz Munthes arkiv
Carl Fredrik Alenius arkiv
Carl Fredrik Alenius arkiv
Johan Ulrik Bjurbergs arkiv
Johan Ulrik Bjurbergs arkiv
Svenska missionssällskapets arkiv
Svenska missionssällskapets arkiv
Femöresföreningens arkiv
Femöresföreningens arkiv
Föreningen lapska missionens vänner
Föreningen lapska missionens vänner
Samernas folkhögskolas arkiv
Samernas folkhögskolas arkiv
Sara Lidmans arkiv
Sara Lidmans arkiv
Helmer Osslunds arkiv
Helmer Osslunds arkiv
Helmer Grundströms arkiv
Helmer Grundströms arkiv
Karin Sjödins arkiv
Karin Sjödins arkiv
Hallströms Advokatbyrås arkiv
Hallströms Advokatbyrås arkiv
Stiftelsen Vetenskapliga bibliotekets i Umeå arkiv
Stiftelsen Vetenskapliga bibliotekets i Umeå arkiv
Matts Balgårds arkiv
Matts Balgårds arkiv
Kungliga Skytteanska samfundets arkiv
Kungliga Skytteanska samfundets arkiv
Ferdinand Öbergs arkiv
Ferdinand Öbergs arkiv
Gustaf Höijers arkiv
Gustaf Höijers arkiv
Gustaf Hallströms arkiv
Gustaf Hallströms arkiv
Astrid Hallströms arkiv
Astrid Hallströms arkiv
Anders Gustaf Hällgrens familjearkiv
Anders Gustaf Hällgrens familjearkiv
Einar Nordströms arkiv
Einar Nordströms arkiv
Sven Hallströms arkiv
Sven Hallströms arkiv
Butajira Neuroprojektet (1983-1996)
Butajira Neuroprojektet (1983-1996)
Center för arktisk kulturforskning (CAK) vid Umeå universitet
Center för arktisk kulturforskning (CAK) vid Umeå universitet
Erik Hugo Tryggelins papper
Erik Hugo Tryggelins papper
Sergel, Johan Tobias: Kassabok
Sergel, Johan Tobias: Kassabok
John Granlunds samling
John Granlunds samling
Kassabok för W. Hedmans åkeri
Kassabok för W. Hedmans åkeri
Släkten Björnstjerna: Räkenskapsbok för förmynderskap
Släkten Björnstjerna: Räkenskapsbok för förmynderskap
Ella Hillbäcks samling
Ella Hillbäcks samling
Bokföringsbok : Reskontra-bok från 1918, okänd arkivbildare
Bokföringsbok : Reskontra-bok från 1918, okänd arkivbildare
Hushållsbok 1856 - 1877
Hushållsbok 1856 - 1877
Emil Hultmarks efterlämnade papper
Emil Hultmarks efterlämnade papper
Anders Elgqvist: Tillägg
Anders Elgqvist: Tillägg
Släkten Ruuth: Brev och handlingar
Släkten Ruuth: Brev och handlingar
Diverse handlingar
Diverse handlingar
Wilhelm Walldéns samling
Wilhelm Walldéns samling
Gustaf Abraham Granströms samling
Gustaf Abraham Granströms samling
Körlingska notsamlingen
Körlingska notsamlingen
Svenska Bibliotekariesamfundets papper 1945-1950
Svenska Bibliotekariesamfundets papper 1945-1950
PEN-klubben : Diverse handlingar
PEN-klubben : Diverse handlingar
Olof Högberg: Biographica
Olof Högberg: Biographica
K.B. Boströms boktryckeri: Ekonomiska handlingar 1898-1926
K.B. Boströms boktryckeri: Ekonomiska handlingar 1898-1926
Bengt Lidner: Prenumerationssedel
Bengt Lidner: Prenumerationssedel
Föreningen 1891 års män
Föreningen 1891 års män
Almare Stäkets arkiv : Släkten Björnstjerna
Almare Stäkets arkiv : Släkten Björnstjerna
Strix: Handlingar rörande tidskriften
Strix: Handlingar rörande tidskriften
Konstnärsringen
Konstnärsringen
Pär Lagerkvists samling. Tillägg
Pär Lagerkvists samling. Tillägg
Familjen Montalbas samling
Familjen Montalbas samling
Andreas Bjerres samling, tillägg
Andreas Bjerres samling, tillägg
Hugo Ludvig Öbergs papper
Hugo Ludvig Öbergs papper
August och Célie Brunius samling
August och Célie Brunius samling
Pär Lagerkvists samling. Tillägg
Pär Lagerkvists samling. Tillägg
J.A.G. Ackes samling
J.A.G. Ackes samling
Gunnar Tilanders arkiv
Gunnar Tilanders arkiv
Karl Robert Looström: K.R. Looströms förlag räkningar
Karl Robert Looström: K.R. Looströms förlag räkningar
Gustaf Dahls samling
Gustaf Dahls samling
Disa Beijers samling
Disa Beijers samling
Södergrens bokhandel: Verifikationer
Södergrens bokhandel: Verifikationer
E. W. och Esther Olson
E. W. och Esther Olson
Föreningen Klasskamraterna
Föreningen Klasskamraterna
Daniel Brick: Efterlämnade papper
Daniel Brick: Efterlämnade papper
Madeleine Hallenborg: Efterlämnade papper
Madeleine Hallenborg: Efterlämnade papper
Släkten Ullström: Diverse material
Släkten Ullström: Diverse material
Johan Olof Wallin: 1 brev, 1 PM
Johan Olof Wallin: 1 brev, 1 PM
Georg Nilsons papper
Georg Nilsons papper
Resultat 1 till 100 av 336

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.