Arkiv Handskrift 147 - Jörgen Björklunds arkiv

Open original Digitalt objekt

Identitet

Referenskod

SE Q Handskrift 147

Titel

Jörgen Björklunds arkiv

Datum

  • 1830-2000 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

79 volymer, ca 5 hm

Sammanhang

Arkivbildare

(1940-2001)

Biografiska anmärkningar

Ämne: ekonomisk historia

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Acc 2007/10
Överlämnat av Institutionen för ekonomisk historia vid Umeå Universitet

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Arkivet innehåller framförallt excerpter, bearbetade källor och kopior från svenska och europeiska arkiv som berör beskrivna forskningsområden.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Arkivet är fritt tillgängligt för forskning.

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

ARKIVBESKRIVNING
Jörgen Björklund var docent och universitetslektor vid Institutionen för ekonomisk historia vid Umeå universitet. Han var uppväxt på Frånö, dåvarande Gudmundrå församling, numera Kramfors kommun.

Björklund inledde sina akademiska studier vid Umeå universitet senare delen av 1960‐talet. Sin första anställning som 3:dje amanuens fick han hösten 1970. Hösten 1972 inledde han sina doktorsstudier som 1976 resulterade i avhandlingen Strejk, förhandling, avtal: Facklig aktivitet, arbets‐ och levnadsvillkor bland sågverksarbetare i Västernorrland 1875‐1914.
Jörgen Björklund var under hela sitt yrkesverksamma liv knuten till Institutionen för ekonomisk historia i olika befattningar, under 1970‐80‐tal som forskningsassistent/högskolelektor, från slutet av 1980 och fram till sin död även tidvis t.f. professor.

Jörgen Björklund har publicerat sig och deltagit i flera betydande forskningsprojekt som företrädesvis gällt nordsvenska och nordeuropeiska ekonomisk‐historiska förhållanden. Som exempel kan nämnas: SCA 50 år: studier kring ett storföretag och dess föregångare. (1979). Han deltog även med bidrag i historiken om Försvarets Materielverk med titeln: FFV:s
regionala struktur: beredskapsskäl, lokaliseringspolitik eller företagsekonomisk rationalitet? (1993). Deltog även i publicerandet av flera större norrländska stadsmonografier som Östersunds historia. Del 3 (1986). Boden: fästningen, garnisonen, samhället. (1990). Sundsvalls historia Del 2, (1997). Men framförallt, som kommen från nedre Ådalen och dess
historiskt omfattande skogsindustri, kom Jörgen Björklund att ägna sin forskning åt skogen, skogsarbetet och skogsindustrin. Speciellt den skogsexploatering (timmerfronten) som tog sin början under 1800‐talet i södra delarna av Sverige för att avslutats i nordfinskt och på ryskt område vid tiden för första världskriget. Som exempel kan nämnas: Skogsutnyttjandefronten och dess tekniska och politiska förutsättningar. (1992). Den nordeuropeiska timmergränsen i Sverige och Ryssland. (1998). Samt postumt utgivna: Sågverkseldorado vid Vita Havet: Svenska investeringar i Tsarryssland 1890‐1917 (2003).

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

CB 2011-05-02

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.