Arkiv Handskrift 66 - Kungliga Skytteanska samfundets arkiv

Open original Digitalt objekt

Identitet

Referenskod

SE Q Handskrift 66

Titel

Kungliga Skytteanska samfundets arkiv

Datum

  • 1955-1994 (Arkivbildning)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

28 volymer, 2 hm

Sammanhang

Arkivbildare

(1956-)

Administrativ historik

Bildades år 1956 med uppgift är att stödja och uppmärksamma Norrlands kulturella och vetenskapliga utveckling.

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Arkivet har av Kungliga Skytteanska Samfundet deponerats på Forskningsarkivet vid Umeå Universitet. Det har ordnats och förtecknats av studenter i arkiv- och informationsvetenskap vid Mitthögskolan under ledning av Anneli Sundqvist.

Förvärvsinformation

Deposition Acc 1989/2 & 2013/11

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Arkivet omfattar protokoll, förvaltningsberättelser. medlemsförteckningar, korrespondens, och räkenskapshandlingar

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Arkivet är fritt för forskning

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

ARKIVBESKRIVNING
Skytteanska Samfundet bildades 1956. Av initiativtagarna kan nämnas redaktör och stadsfullmäktiges ordförande Elon Dufvenberg, landsantikvarie Gunnar Westin och hovrättspresident Mauritz Wijnbladh. Samfundets tillkomst berodde på flera faktorer, framför allt debatten om ett norrlandsuniversitet. Tanken var att bilda ett samfund för att främja vetenskaplig forskning och högre utbildning i Norrland. I samfundets stadgar från 1957 påvisas ambitionerna att hålla vetenskapliga föreläsningar med akademisk kvalitet samt låta trycka vetenskapliga texter - allt med anknytning till Norrland.

År 1959 fick samfundet kungligt beskydd och kunde titulera sig Kungliga Skytteanska Samfundet, en kunglig vetenskapsakademi för Norrland. Idag består verksamheten i huvudsak i att främja vetenskaplig forskning och publicering. En del av skrifterna ingår i "Skytteanska Samfundets handlingar". Sedan 1988 ger man ut årsboken Thule.

Anmärkning

Tilläggsleverans finns (ej ordnad)

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

AS 1999-02-04

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.