Arkiv Projektarkiv 1 - Butajira Neuroprojektet (1983-1996)

Open original Digitalt objekt

Identitet

Referenskod

SE Q Projektarkiv 1

Titel

Butajira Neuroprojektet (1983-1996)

Datum

  • 1983 - 1996 (Arkivbildning)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

26 volymer

Sammanhang

Arkivbildare

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Gåva av Jan Ekstedt. Acc 2003/8

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Arkivet innehåller korrespondens med tillhörande diarium, årsrapporter, reseberättelser, forskningsplaner, ansökningar och avtal, enkätformulär samt en stor samling tematiskt ordnade diabilder

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Arkivet är tillgängligt för forskning efter kontakt med tjänstgörande professor i neurologi vid Umeå Universitet eller prefekt vid institutionen

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

  • engelska
  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

ARKIVBESKRIVNING:
1983 startade ett samarbetsprojekt mellan Umeå universitet (institutionen för neurologi) och universitetet i Addis Abeba. Det finansierades från Sverige av SAREC (Swedish Agency for Research Collaboration) och hade ursprungligen initierats av ESTC (Ethiopian Science and Technology Commission). Projektets mål var att finna praktiska lösningar för diagnoser, behandling och omhändertagande av patienter med neurologiska sjukdomar och handikapp i Etiopien. Studien bedrevs inom ett område 15 mil söder om Addis Abeba Butajira med en befolkning som uppgick till 250 000 människor.
Forskargruppen bestod av fyra svenska forskare knutna till Umeå universitet (två neurologer. en pediatriker och en klinisk genetiker) under ledning av professor Jan Ekstedt samt fyra etiopiska forskare med dr Redda Tekle Haimanot som projektledare. Inom projektet identifierades mer än 6000 personer med neurologisk sjukdom. Bland dessa fanns 1500 personer med epilepsi. Dessutom identifierades ca 4 000 blinda antingen p g a grå starr eller infektionssjukdomen trakom.
Forskningsresultaten presenterades i vetenskapliga artiklar och i dr Redda Tekle Haimanots doktorsavhandling som han försvarade vid Umeå universitet 1990. Inom ett av de totalt sjutton delprojekten planerades för uppförandet av en enkel rehabiliteringsanläggning för omhändertagande av de personer där behandlingsbara insatser kan göras. Det resulterade i tillkomsten av Grarbet Ledekuman - Akasiagården för de handikappade - som hade Björkgården i Umeå som förebild. Anläggningen invigdes i januari 1996. Bland finansiärerna av projektet finns Neurologiskt Handikappades Förbund i Västerbotten

Anmärkning

Primärmaterial och korrespondens rörande projektet finns även i Etiopien

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

IS 2003-08-22

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.