Arkiv Handskrift 6 - Stiftelsen Vetenskapliga bibliotekets i Umeå arkiv

Open original Digitalt objekt

Identitet

Referenskod

SE Q Handskrift 6

Titel

Stiftelsen Vetenskapliga bibliotekets i Umeå arkiv

Datum

  • 1948 - 1969 (Arkivbildning)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

19 volymer

Sammanhang

Arkivbildare

(1949-1969)

Administrativ historik

Hade som uppgift att förvalta av en centralkommitté insamlade medel och införskaffa litteratur till ett vetenskapligt bibliotek i Umeå

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Gåva 1993/1 m.fl.

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Bland de handlingar som finns bevarade ur Stiftelsen Vetenskapliga bibliotekets arkiv finns bl.a. stadgar, instruktioner, verksamhetsberättelser, inköpskorrespondens, förvärvsjournaler, och räkenskaper.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Arkivet är fritt tillgängligt för forskning

Villkor för reproduktion

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

ARKIVBESKRIVNING:
1948 bildades en centralkommitté för insamlande av medel till ett vetenskapligt bibliotek i Umeå. Tanken på ett universitet placerat i Umeå hade växt fram i länet och ett vetenskapligt bibliotek ansågs som en viktig del i kampen om ett norrländskt universitet. Centralkommittén med landshövdingen i spetsen sökte anslag från landsting och kommuner i Västerbotten för inköp av litteratur till det vetenskapliga biblioteket. Efter ett år hade man genom anslag och gåvor lyckats få
ett startkapital på 200 000 kr.

1949 bildades Stiftelsen Vetenskapliga biblioteket i Umeå som hade till uppgift att förvalta de insamlade medlen samt att införskaffa litteratur. Den litteratur som inköptes under de första åren var främst inom områdena humaniora, medicin och odontologi samt även skogs- och jordbruksteknisk litteratur. Det vetenskapliga bibliotekets boksamling förvarades från början vid Umeå stadsbibliotek men flyttades till universitetsområdet i samband med byggandet av universitetsbiblioteket i slutet av 1960-talet. Stiftelsen Vetenskapliga bibliotekets verksamhet upphörde 1969.

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

GL 2005-05-12

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade handlingstyper

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.