Musikhistoria

Taxonomi

Kod

Omfattningsanmärkning(ar)

Visningsfältsanmärkningar

Hierarkiska begrepp

Musikhistoria

Jämförbara termer

Musikhistoria

Associated terms

Musikhistoria

1 Resultat för Musikhistoria

1 resultat direkt relaterade Uteslut snävare termer

Axel Mante: Ein niederdeuches Gebetbuch

  • SE S-HS ACC1969/97
  • Arkiv

Ein niederdeuches Gebetbuck (Trier, Nr 528) utgiven av Axel Mante. Innehåller filmer och fotografier av de sidor i handskriften som innehåller neumer.

Mante, Axel


Kungliga Biblioteket
Kontakta oss