Arkiv Handskrift 229 - Ulf Drugges arkiv

Open original Digitalt objekt

Identitet

Referenskod

SE Q Handskrift 229

Titel

Ulf Drugges arkiv

Datum

  • 1983 - 1990 (Arkivbildning)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

3 hyllmeter

Sammanhang

Arkivbildare

(1945-)

Biografiska anmärkningar

Sociolog

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Gåva 2002/7

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Arkivet efter Ulf Drugge omfattar ca 3 hyllmeter och rör 1980-tal -1990-tal.
Vid ordnandet av arkivet har hänsyn tagits till den inre ordning som förelåg vid leveransen.
Arkivet har ordnats i tre kategorier: B Manuskript och egna verk innehåller artiklar och forskningsprogram. D Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet innehåller handlingar med anknytning till olika forskningsprojekt. F Övrigt innehåller handlingar som härrör från ett samarbete med Juridiska institutionen vid Umeå universitet och består bl.a. av studentuppsatser, enkätsvar och ansökan till HSFR.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Delar av arkivmaterial omfattas av sekretess. Tillgänglighet för seriös forskning avgörs i varje enskilt fall av universitetsbibliotekets chef för avdelning för arkiv och specialsamlingar. Volymerna B:1-D1:1 och D3:1-F:1 är fritt tillgänglig för forskning.

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt.

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

ARKIVBESKRIVNING:
Professor Ulf Drugge, född i Luleå 1945, är sociolog med inriktning mot bl.a. rättssociologi, medicinsk sociologi och historisk sociologi. Drugge disputerade 1978 på doktorsavhandlingen Domstolarna som konfliktreglerare.
En komparativ underrätternas konfliktreglerande verksamhet.
1986 – 1987 var Drugge föreståndare för Forskningsarkivet. Våren 1987 var han gästprofessor vid sociologiska institutionen vid York University, Toronto, Kanada. 1997 verkade han som gästforskare vid sociologiska institutionen vid University of New Mexico, Albuquerque, USA.
Från 1979 – 2002 var han verksam som universitetslektor och Docent vid sociologiska institutionen vid Umeå universitet. 2003 blev han professor vid Högskolan i Kalmar som sedermera slogs ihop med Växjö och bildade Linné universitetet.0

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

AJ 2023-12-27

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.