Översättningar

Taxonomi

Kod

Omfattningsanmärkning(ar)

Källanmärkning(ar)

 • https://id.kb.se/term/sao/%C3%96vers%C3%A4ttningar

Visningsfältsanmärkningar

Hierarkiska begrepp

Översättningar

Jämförbara termer

Översättningar

Relaterade termer

Översättningar

10 Arkivbeskrivning results for Översättningar

10 resultat direkt relaterade Uteslut snävare termer

Asta Wickmans samling

 • SE S-HS L158
 • Arkiv
 • 1946--1982
Samlingen innehåller brev och en mängd översättningar i mauskriptform m.m. Består av två accessioner: 1977/42 och 1983/4.

Elsa Thulins efterlämnade papper

 • SE S-HS L250
 • Arkiv
Elsa Thulins efterlämnade papper; brev, manuskript, ekonomiska handlingar, tryck, föremål, tidningsklipp m.m.

Eyvind Johnson: Brev till och från Hansgeorg Kornitzky

 • SE S-HS Acc1995/26
 • Arkiv
 • 1951
Brev från Hansgeorg Kornitzky till Eyvind Johnson 1 st., 1951; Brev från Eyvind Johnson till Hansgeorg Kornitzky 1 st., 1951. Brevväxlingen handlar om den tyska översättningen av Romanen om Olof, som översattes av Hansgeorg Kornitzky. 3 blad, stencil.

Ingegerd Fries arkiv

 • SE Q Handskrift 133
 • Arkiv
 • 1926 - 2016
Arkivet efter Ingegerd Fries innehåller manuskript, predikningar och en stor samling brev från kollegor, släkt och vänner.

Lars August Ekmarck: Dissertatio ideam ordinis socialis sistens översatt till spanska

 • SE S-HS Acc1985/78
 • Arkiv
Conclusiones defendidas en la universidad de Upsal sobre puntos economicos: traducidas del Latin. Spansk översättning av Lars Ekmarks Dissertatio ideam ordinis socialis sistens, (diss,. Uppsala 1771), efter avtryck (med fransk parallellöversättning) i Nouvelles éphémérides economiques 1775. Kopior.

Sabine Engström: Brev från Vilhelm Moberg

 • SE S-HS Acc1998/51
 • Arkiv
 • 1971
Brevkopior, tre stycken samt följebrev från Sabine Engström. Korrespondens mellan Sabine Engström och Vilhelm Moberg mars-maj 1971. Ämnet är en tysk översättning av romanen "Rid i natt" där översättaren själv lagt till text.

Siv Cederings arkiv

 • SE Q Handskrift 169
 • Arkiv
 • 1940-2007
Arkivet omfattar manuskript, korrespondens, anteckningsböcker, almanackor, klippsamling och fotografier.
Boksamling med egna verk
Boksamling med dedikerade verk av andra författare
Enstaka målningar och skulpturer

Werner Aspenström "Les Encheres"

 • SE S-HS Acc1966/39
 • Arkiv
 • Odaterad
"Les encheres" de Werner Aspenström. Traduction & adaption: Jacques Robnard

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.