Undervisningsväsen

Taxonomi

Kod

Omfattningsanmärkning(ar)

Källanmärkning(ar)

  • https://id.kb.se/term/sao/Undervisningsv%C3%A4sen

Visningsfältsanmärkningar

Hierarkiska begrepp

Undervisningsväsen

Jämförbara termer

Undervisningsväsen

Relaterade termer

Undervisningsväsen

2 Arkivbeskrivning resultat för Undervisningsväsen

2 resultat direkt relaterade Uteslut snävare termer

Axel Permans papper

  • SE S-HS Acc1993/21
  • Arkiv
Manuskript: Erik Gustaf Geijer, Kina, Kina och Japan, Ryssland I-II, Nordbornas färder. Manuskript till tal vid vårterminens slut 1902-1922

Perman, Axel

Sverker Sörlins arkiv

  • SE Q Handskrift 88
  • Arkiv
  • 1980-2000 & 2020
Arkivet innehåller excerpter och underlag till doktorsavhandling, manuskript och utkast till artiklar, föredrag m m samt handlingar rörande verksamhet i olika kommittéer och styrelser och från symposier och konferenser. Dessutom finns där korrespondens och en del handlingar rörande verksamheten vid idéhistoriska institutionen och Miljöhögskolan.

Sörlin, Sverker


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.