Litterär och journalistisk verksamhet

Taxonomi

Kod

Omfattningsanmärkning(ar)

Källanmärkning(ar)

 • SAO-term saknas

Visningsfältsanmärkningar

Hierarkiska begrepp

Litterär och journalistisk verksamhet

Jämförbara termer

Litterär och journalistisk verksamhet

Relaterade termer

Litterär och journalistisk verksamhet

4 Arkivbeskrivning resultat för Litterär och journalistisk verksamhet

4 resultat direkt relaterade Uteslut snävare termer

Christel Krilands efterlämnade papper

 • SE S-HS Acc2013/11
 • Arkiv
 • 1932-2000
Brev från Lille Bror Söderlundh till Christel Söderlundh 1933-1938,
brev från Christel till sin mor Gerda1937-1938,
brev från Lisbeth Jobs Söderlundh till Gerda Hedström 1950-talet,
brev och teckningar från Syliva Agid Stave till Christel 1953-1989,
brev mellan Christel Kriland och Christina Mattson 1999-2000

Gösta Westmans klippsamling

 • SE S-HS Acc2014/6
 • Arkiv
Klippböcker innehållande pressklipp, teaterprogram teaterafficher m.m, främst rörande August Strindberg samt några brev från kända svenska författare gällande bl.a. översättningar. Pressklippen saknar datum. Nårga av klippböckerna har anteckning på framsidan om när de upprättats.

Westman, Gösta

Janne Bergquist efterlämnade papper

 • SE S-HS Acc2013/14
 • Arkiv
 • 1969--1972
Korrespondens ocn manuskript från åren 1969-1972 då Janne Bergquist var i kontakt med rättsväsendet. Materialet speglar tidens narkotika debatt.

Projektet "Strindberg i offentligheten"

 • SE S-HS Acc2013/98
 • Arkiv
Tryckmanuskript till 4 exceptkataloger från projektet "Strindberg i offentligheten"

Uppsala universitet., Litteraturhistoriska institutionen


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.