Arkiv Acc2014/6 - Gösta Westmans klippsamling

Identitet

Referenskod

SE S-HS Acc2014/6

Titel

Gösta Westmans klippsamling

Datum

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium


  • 1,3 hyllm.
  • 15 vol.

Sammanhang

Arkivbildare

(1882-1937)

Biografiska anmärkningar

Tidningsman i USA 1904-1908. Redaktionssekreterare Landskrona 1915-. Skrev under ett antal pseudonymer. Översättare

Arkivhistorik

Samlingen testamenterades 1942 av redaktören på Landskrona Posten Gösta Wetman till Landskrona museum. 1998 överlämnde museet klippsamlingen till Kungliga biblioteket som en deposition.

Källa för förvärv eller överlämnande

Gåva av Landskrona museum

Innehåll och struktur

Innehåll

Klippböcker innehållande pressklipp, teaterprogram teaterafficher m.m, främst rörande August Strindberg samt några brev från kända svenska författare gällande bl.a. översättningar. Pressklippen saknar datum. Nårga av klippböckerna har anteckning på framsidan om när de upprättats.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade beskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

Överförd från deposition 299.

Alternativt/alternativa signum

Ediffah

ediffah:kb:255999:1409162633

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Förteckningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

EKS 2017-06-13
Reviderad av RL 2018-02-06

Språk

Skript

Källor

Accession

Relaterade personer och organisationer

Relaterade handlingstyper

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss