Print preview Close

Showing 64481 results

Archival description
Print preview View:

1266 results with digital objects Show results with digital objects

Papyrus Graecus Holmiensis

 • SE S-HS Acc2013/75
 • Fonds
 • 300-talet
Se primärbeskrivning i Manuscripta: https://www.manuscripta.se/ms/100200

Kopior arkivalier Brån

Kopior och sammanställningar ur skattelängder, kyrkböcker, domböcker m.m.
Brån 1500-tal-1900-tal

Kopior av arkivalier Fällforsbäck m fl

Kopior och sammanställningar ur skattelängder, kyrkböcker, domböcker m.m.
Fällforsbäck, Fällforssjön, Fällfors, Holmbäck, Högbäck, Kolksele, Långsjö och Örsbäck 1500-tal-1900-tal

Kopior arkivalier Bjurholms byar 2

Kopior och sammanställningar ur skattelängder, kyrkböcker, domböcker m.m.
Bjurholm: Armsjöbyarna, Storsandsjön, Strömåker, Vitvattnet, Västansjö, Åkerberg, Åkerbäck, Åkernäs, Öreborg, Öreström och Östervik 1500-tal-1900-tal

Kopior arkivalier Degerfors byar 1

Kopior och sammanställningar ur skattelängder, kyrkböcker, domböcker m.m.
Degerfors: Bastuselet, Bjurfors, Degerfors, Ekorrträsk, Hjuken, Hälsinborg, Hälsingfors, Kryckelttjärn m. fl. 1500-tal-1900-tal

Kopior arkivalier Harrsele m fl

Kopior och sammanställningar ur skattelängder, kyrkböcker, domböcker m.m.
Harrsele m. närliggande byar på västra sidan Umeälven 1500-tal-1900-tal

Kopior arkivalier Bjurholms byar 4

Kopior och sammanställningar ur skattelängder, kyrkböcker, domböcker m.m.
Bjurholm: Bastuträsk, Brackselet, Mellansjö, Mellantjärn och Ottervattnet 1500-tal-1900-tal

Kopior arkivalier Bjurholms byar 5

Kopior och sammanställningar ur skattelängder, kyrkböcker, domböcker m.m.
Bjurholm: Backfors, Björknäs, Högland, Högliden, Malmby, Mariebäck, Näsland, Nygård, Norrström, Ström, Sörfors, Åkerslund och Ängesåker 1500-tal-1900-tal

Kopior arkivalier Harrsele m fl

Kopior och sammanställningar ur skattelängder, kyrkböcker, domböcker m.m.
Harrsele m. närliggande byar på västra sidan Umeälven 1500-tal-1900-tal

Kopior arkivalier Bergbäck - Ulriksdal

Kopior och sammanställningar ur skattelängder, kyrkböcker, domböcker m.m.
Bergbäck, Fagerlund, Gullsjö, Gullsjönäs, Granlund, Hamburg Kvarnlund, Långfors, Nordanåker, Näsland, Selet, Strömbäck, och Ulriksdal 1500-tal-1600-tal

Kopior arkivalier Brattby

Kopior och sammanställningar ur skattelängder, kyrkböcker, domböcker m.m.
Brattby 1500-tal-1900-tal

Biographica rörande August Strindberg och dottern Greta von Philp

 • SE S-HS Is61:3
 • Fonds
 • 1090 - 1912
Brev från August Strindberg till hans advokat John Dondorff 1911-1912 rörande förmyndarfrågor med mera. Dödsattester, testamentsavskrifter och brev vid författarens frånfälle, samt handlingar vid hans dotters Greta Strindberg - von Philps död 1912

Untitled

Diverse excerpter och register

- Register och excerpter ur diverse arkiv 1700-1800-tal
- Avskrifter ur valda juridiska dokument 1563-1734
- Excerpter ur lagar och förordningar 1200-1900

Pergamentblad med pingstsekvens

Handskrift; pergamentblad med pingstsekvens "Dum complerentur dies pentecostes" och notskrift. Har sedermera använts som omslag för räkenskaper vid Kolmårdens marmorbruk. Årtalet 1640 i påskrift

Säby gårdsarkiv: släkten Wrangel

 • SE S-Ro Acc2020/65
 • Fonds
 • ca 1300-1979
Samlingen innehåller handlingar från Säby gård i Aspö, Södermanland och släkten Wrangel af Lindeberg, som innehade fideikommisset Säby från 1724 till 1977

Untitled

Teckningar och tryck

Papperssida med tryck troligen från Mentelinschens tryckeri i Tyskland 1400-tal
Diverse bildmaterial kring runskrift och äldre alfabeten 1600-1800-tal
8 handkolorerade ”pappersloppor” med religiösa motiv och texter på tyska. 1700-1800-tal
”Tree Kiärleks Wisor”, omslag till skillingtryck u å

Originalteckningar (1700-tal -1920-tal, odat ) av: Ahlghrensson, Anckarsvärd, Bennet, Billing, Blankenhagen, Blockstadius, Boklund, Branström, Brouhn, Burman, CB, EB Ehrenswärd, Ekvall, G.EM, Haglund, Hallbeck, Hörlin Köhler, Lewenhaupt, Ljungner, Malmström, Myrén, Palm, von Rosen, Scholander, Segerborg, Silvén, Sjögren, Stedingh, Strömvall, Sörling, Upmark, Wahlbom, Wallgren, Wulff

Ej signerade teckningar och oidentifierade konstnärer
”Från ståndsriksdagens tid” Teckningar av riksdagsmän.
”Handteckningar av svenske konstnärer i ljustrycks- afbildning”

Fragment (ej tryck) från KB:s samlingar

 • SE S-SBS 288 Fr 3
 • Fonds
 • 1400-2000-talet
Bokspännen, bokpärmar, fragment av text och illustrationer som kan kopplas till KB:s samlingar, men ej till enskilda objekt i samlingarna. Hit även okända fragment

Untitled

Eskil Hellmans bibelsamling

 • SE S-SBS 288 He 1
 • Fonds
 • slutet av 1400-1950-talet
Biblar från äldsta tid till våra dagar på olika språk, samt litteratur om biblar, excerpter, tidningsurklipp, aischer med mera

Untitled

Husebysamlingen

 • SE S-SBS 288 Hu 1
 • Fonds
 • 1400-1800-talet
Cirka 46 inkunabler samt 275 böcker och 300 broschyrer av senare datum

Untitled

Magnus Erikssons landslag

Delvis defekt volym innehållande Magnus Erikssons landslag, med blindstämplar från franciskanerna i Stockholm. I Nicanders katalog står denna volym upptagen som "Lag, Dala defect"

1490-09-26

Bytesbrev varmed Arvid Knutsson Store till Torpa tillbyter sig Attertorps gård i Semb [=Säm] socken Kinds härad i Västergötland av häradshövdningen Anders Ericsson Hjorthufvud i Laskehärad, Skaraborgs län mot gårdarna Stora och Lilla Brandstorp i Trekärna socken, Wiste härad, Västergötland. Vittne: Lindorm Biörnsson Örnflykt, lagman i Västergötland

Pappersprover

 • SE S-SBS 288 Pa 1
 • Fonds
 • 1500-1700-talet
Vattenstämpelsamling och två kapslar med Charta Sigillata ur Anders Nyströms samling

Untitled

Gustaf Berghmans Elzeviersamling

 • SE S-SBS 288 Be 5
 • Fonds
 • 1500 - 1699
Elzeviertryck, ca 2500 titlar, annex (imitationer av Elzeviertryck) och litteratur om Elzevierer. Samlingen är numrerad

Untitled

Tore Nilssons arkiv

 • SE Q Handskrift 166
 • Fonds
 • 1500-tal-1990-tal
Det material efter Tore Nilsson som överlämnats till Umeå universitetsbibliotek är nästan uteslutande hans hembygdsforskning kring Vännäs och Ume gamla socken. En stor del av materialet är anteckningar och underlagsmaterial till en planerad utgivning av en serie böcker om byar i gamla Ume socken.

Untitled

Kopior arkivalier Strand

Kopior och sammanställningar ur skattelängder, kyrkböcker, domböcker m.m.
Strand 1500-tal-1900-tal

Kopior arkivalier Stöcke

Kopior och sammanställningar ur skattelängder, kyrkböcker, domböcker m.m.
Stöcke 1500-tal-1900-tal

Kopior arkivalier byar östra sidan om Umeälven 1

Kopior och sammanställningar ur skattelängder, kyrkböcker, domböcker m.m.
Östra sidan om Umeälven: Bergliden, Brännan, Fällfors, Gullbäck, Hällfors, Höganäs, Kamparbäck, Långnäs och Nilsland 1500-tal-1900-tal

Excerpter rörande kyrkstad

- Yrkesfolk i kyrkstad, excerpter ur diverse arkiv, 1500-1800-tal
- Sociala tjänster. Excerpter ur diverse arkiv, 1600-1800-tal

Register rörande ting

- Register över ting. Ur diverse arkiv, 1500-1600-tal
- Register över ting. Ur diverse arkiv, 1700-1800-tal

Kopior arkivalier Teg - Ön

Kopior och sammanställningar ur skattelängder, kyrkböcker, domböcker m.m.
Teg, Tjälamark, Tålsmark, Täfteböle, Täfteå, Ytterboda, Yttertavle, Ön 1500-tal-1900-tal
Results 1 to 100 of 64481

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.