Arkiv Handskrift 123 - John Ekströms arkiv

Open original Digitalt objekt

Identitet

Referenskod

SE Q Handskrift 123

Titel

John Ekströms arkiv

Datum

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

3 volymer

Sammanhang

Arkivbildare

(1858-1924)

Biografiska anmärkningar

Teckningslärare, boksamlare

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Handlingarna har ingått i den stora boksamling efter John Ekström som Svenska skolmuseet förvärvade efter Ekströms död 1924. När skolmuseet upphörde 1960 övertogs samlingen av Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek. 1999 donerades boksamlingen till Umeå universitetsbibliotek.
De arkivhandlingar i form av brev, teckningar och andra dokument som överlämnades tillsammans med boksamlingen bildar idag ett eget arkiv (Handskrift 123) i Umeå universitets handskriftssamling

Förvärvsinformation

Gåva 2006/14, 2008/4 & 2009/16

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Handskrifter, brev och teckningar samlade av John Ekström

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Se även John Ekströms boksamling vid Umeå universitetsbibliotek: https://www.umu.se/bibliotek/samlingar/specialsamlingar/ekstromsamlingen/

Ett arkiv efter John Ekström finns även på Stockholms stadsarkiv se: SE/SSA/0844

Relaterade arkivbeskrivningar

Publikationsanteckning

Hagelin, O., & Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek. (1987). The art of writing and drawing : a selection of one hundred books from the Ekström Collection in the National Library for Psychology and Education, Stockholm 

Anmärkningar

Anmärkning

ARKIVBESKRIVNING:
John Ekström föddes i Stockholm 1858 och blev vid 14 års ålder antagen som elev vid Konstakademien. Som utbildad teckningslärare var han från 1877 verksam vid olika skolor i Stockholm (Klara, Maria och Kungsholmens folkskolor). Under åren 1882-1923 var han ordinarie teckningslärare vid Norra Real i Stockholm.
Under hela sitt liv var John Ekström en stor boksamlare och hade vid sin död 1924 byggt upp en stor och värdefull boksamling med äldre undervisningslitteratur i skrivning och teckning. Boksamlingen förvarades efter Ekströms död vid Svenska skolmuseet. När museet upphörde 1960 övertogs samlingen av Statens psykologisk- pedagogiska bibliotek. 1999 donerades boksamlingen till Umeå universitetsbibliotek där den idag ingår som egen samling bland bibliotekets specialsamlingar.

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

GL 2008-06-05

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade handlingstyper

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.