Arkiv Projektarkiv 5 - Sjö – och älvregleringsrapporter i Riksantikvarieämbetets regi 1942-1980

Open original Digitalt objekt

Identitet

Referenskod

SE Q Projektarkiv 5

Titel

Sjö – och älvregleringsrapporter i Riksantikvarieämbetets regi 1942-1980

Datum

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

Sammanhang

Arkivbildare

(1925-)

Biografiska anmärkningar

Ämne: arkeologi, särskilt nordeuropeisk. Professor i arkeologi vid Umeå universitet 1975–1991

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Gåva av Arkeologiska institutionen vid Umeå Universitet, Acc 2006/18

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Arkivet är fritt för forskning.

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

ARKIVBESKRIVNING:
Från 1942 till mitten av 1970-talet byggdes vattenkraften ut i stor skala i de norrländska älvarna.
Bortsett från de fredade älvarna reglerades fjällsjöälvarna och en del mindre älvar från Luleälven ner till Dalälven. Höga dammar dämde milslånga sjöar och vattendrag där fallhöjden kunde utnyttjas. Nedanför dammen blev sträckor torrlagda. Faunan och floran förändrades och nutida gårdar och äldre kulturlämningar lades under vatten. För att rädda en del av de kulturhistoriska värdena genomfördes kulturhistoriska inventeringar inom berörda områden. En mängd lämningar från stenåldern till nutid hittades. Boplatserna från sten- och bronsåldern är särskilt väl representerade, eftersom stenredskap och avfall från redskapstillverkningen bevaras bäst och är lätt att känna igen och förekommer under minst 6000 år f. Kr. Delar av de boplatser som ansågs viktigast grävdes ut, det stora flertalet lämningar lades under vatten.

Undersökningarna utfördes av Riksantikvarieämbetet. Rapporterna från inventeringarna innehåller en översikt med kartor
över funna lämningar och foton av miljöer och landskap. Rapporterna över utgrävningarna redogör för grävningarnas omfattning och redovisar fynd, planer och foton. En del av rapporterna har bearbetats i den senare forskningen tillsammans med fynden som bevaras i Statens historiska museum. Det etnologiska materialet har utnyttjats till en mindre del. Den omfattande fotografiska dokumentationen av älvarnas natur- och kulturlandskap är material för kulturhistoriska studier av
Norrlands inland före de stora förändringarna. En del foton har använts som illustrationer i litteraturen. Undersökningarna gav Norrlands inland en förut okänd förhistoria. På samma sätt har utbyggnaden av vattenkraften i Norge och Finland förändrat synen på forntiden i norr.

Margareta Biörnstad har skildrat och analyserat utvecklingen av Riksantikvarieämbetets arbete vid vattenkraftens utbyggnad i Kulturminnesvård och vattenkraft 1942−1980, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. 2006. Det klassiska arbetet är Från norrlandsälvar och fjällsjöar av Sverker Janson och Harald Hvarfner, Riksantikvarieämbetet. 1960. Ett exempel på en arkeologisk bearbetning är Lars L. Forsbergs avhandling Site Variability and Settlement Patterns. An analysis of the Hunter-Gatherer Settlement System in the Lule River Valley, 1500 B.C.−B.C./A.D., Archaeology and Environment 5, Department of Archaeology, University of Umeå. 1985.

Presentationen av sjö-och älvregleringsrapporter är sammanställd av professor emeritus Evert Baudou

Anmärkning

Rapporterna finns tillgängliga i forskningsarkivets bevakade läsesal

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

CB 2007-08-09

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade handlingstyper

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.