Forskningsprojekt

Taxonomi

Kod

Omfattningsanmärkning(ar)

Källanmärkning(ar)

  • https://id.kb.se/term/sao/Forskningsprojekt

Visningsfältsanmärkningar

Hierarkiska begrepp

Forskningsprojekt

Jämförbara termer

Forskningsprojekt

Relaterade termer

Forskningsprojekt

2 Arkivbeskrivning resultat för Forskningsprojekt

2 resultat direkt relaterade Uteslut snävare termer

Emma Kihl: A4-arket

  • SE S-HS Acc2013/17
  • Arkiv
  • 2011-2013

Accessionen utgör en konstnärlig undersökning av och ett forskningsprojekt om A4-arket. Accessionen innehåller texter, brev, mötesanteckningar, kontrakt, fotografier, pappersprover samt en inventarielista över föremål i konstnärens hem. Verket är sammanställt av Emma Kihl. Forskningsprojektet har finansierats av Vetenskapsrådet och bedrivits vid Kung. Konsthögskolan.

Materialet består av 1 Kapsel (20 omslag och 1 mapp) med 19 texter, 3 fotografier, pappersprover samt 2 bilagor. Totalt 105 blad.

Kihl, Emma

Sverker R Eks arkiv

  • SE Q Handskrift 151
  • Arkiv
  • 1950 - 2012
Arkivet efter Sverker R Ek innehåller främst underlagsmaterial till hans forskningsprojekt bl.a. kring Hjalmar Bergman och Alf Sjöberg. I arkivet återfinns även diverse manuskript, korrespondens och handlingar kring Eks tid som dekanus vid humanistisk fakultet med
bl.a. byggande av Humanisthuset och anordnandet av konstutställningar i Humanisthuset

Ek, Sverker R

Beställningar


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.