Print preview Close

Showing 1138 results

Archival description
With digital objects
Print preview View:

Personliga handlingar: Betyg

BETYG OCH INTYG
Undervisningsbetyg (avskrifter) 1827 - 1839, spridda år.
Räkning på meddelad undervisning i Hammerdal 1840
Överenskommelse om undervisning i Nätra 1843
Skrivelse från skolstyrelsen i Dorotea ang. skollärarbefattningen där 1848

Romarblod

Egenhändigt manuskript med bläck.
(Med anvisningar i blyerts beträffande illustrationer)

Minnen av glada och sorgliga stunder

Minnen af glada och sorgliga stunder under J A Linders
och Fredr Chr Fants lefnadsår ifrån deras första bekantskap
och umgänge i vännernas krets och tills döden åtskilde dem,
tillegnade trofaste quarlefvande vännerna Hanna och Lovisa L(eijel).
Texter: F C Linder f. Fant, uå

Fotografialbum

1) Fotografialbum innehållande porträtt av större delen av Västerbottens läns ämbets- och tjänstemän. Överlämnat till landshövding Munthe 1865 av landssekreterare Carl Johan Cygnaeus

Bangkeholm

Manusutkast och arbetsmaterial till romanen Bangkeholm som utgavs 1911

Gösta Berlings saga

Manuskriptfragment. Bläck, folio

:1 [Inledning]. 1 bl. (2 sid.)
:2 Brobyprestens skatt. 16 bl. (16 sid.)
:3 Den gamle prosten 3 bl. (3 sid.)

Svensk Botanik 1

J. A. Linders avskrift med teckningar gjord 1817 efter J. W. Palmstruchs Svensk Botanik 1 (kopia, original i privat ägo)

Handlingar rörande Jonas Walfrid Lindgren

Anmärknings- och betygsbok Umeå högre elementarläroverk 1873-1877
Arbetsböcker i latin och algebra 1877-1878, odat
Diplom filosofie doktor Uppsala universitet 1890
Utfärdade respass 1894, 1906

Untitled

Bo hyllar mor

innehåller koncept och den publicerade novellen i Folkskolans barntidning.
Även några blad av oklar härkomst.
Results 1 to 100 of 1138

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.