Print preview Close

Showing 57748 results

Archival description
Print preview View:

813 results with digital objects Show results with digital objects

Ettbladstryck och fragment

 • SE S-SBS 288 Et 1
 • Fonds
 • 1400-1500-talet
Ettbladstryck och fragment av tryck från 1400- och 1500-talen

Kungliga biblioteket

Opusculum musices

 • SE S-HS Acc1963/15
 • Fonds
 • 1513
Bok om undervisning i kyrkosång på latin tryckt i Nürnberg 1513 med några handskrivna sidor i slutet

de Quercu, Simon

Erik Fleming: Jordebok

 • SE S-HS If12
 • Fonds
 • mellan 1530 och 1540
Av Erik Fleming egenhändigt skriven omkring år 1530-1540. Början saknas. De två sista sidorna är skrivna av annan hand

Krister Klasson Horn af Åminne: Jordebok

 • SE S-HS Ih29
 • Fonds
 • 1585
"Jorde-book på her Christiern Claesson [Horn] frijherre till Åminne jordegods, som honom uthi rätt syskerne skijfft för en broder dell tillfallin ähr på sitt faderne pro anno 1585"

Karl XI:s släktträd

 • SE S-HS Acc2018/30
 • Fonds
 • 1600-tal?
Karl XI:s släktträd
Tuschlavering på pergament, blekt.
87,5 x 69,5 cm

Kopior arkivalier Bergbäck - Ulriksdal

Kopior och sammanställningar ur skattelängder, kyrkböcker, domböcker m.m.
Bergbäck, Fagerlund, Gullsjö, Gullsjönäs, Granlund, Hamburg Kvarnlund, Långfors, Nordanåker, Näsland, Selet, Strömbäck, och Ulriksdal 1500-tal-1600-tal

Johann Lehlins stambok

 • SE S-HS Il2a
 • Fonds
 • 1607-1623

Mått: 18 x 24,5 cm

Innehåller ett ofullständigt exemplar av: Crispin van de Passe, Metamorphoseon Ovidianarum : Cologne, 1602

Paul Wunderlichs stambok

 • SE S-HS Ik4
 • Fonds
 • 1624-1638

Mått: 12,5 x 16 cm

Innehåller även: Biografiska anteckningar af och om slägten Kjernander 1647-1799

Urkunder från Trettioåriga kriget

 • SE S-HS Acc1963/83
 • Fonds
 • 1622-1653
26 urkunder från och omedelbart efter Trettioåriga krigets tid, undertecknade av befälhavare och kommendanter åren 1622-1653

Drottning Kristina: Brev

 • SE S-HS Acc2001/82
 • Fonds
 • 1670
Brev (1 st) till Colbert daterat i Rom den 29 juli 1670

Kristina, drottning av Sverige

Nicodemus Tessin d.y: Resedagbok

 • SE S-HS Acc2001/88
 • Fonds
 • 1687-1688
Nicodemus Tessin den yngres resedagbok från resa i Europa 1687-1688. Handskrift med skisser

Tessin, Nicodemus, d.y

Hedvig Sofia: Autograf

 • SE S-HS Acc1988/69
 • Fonds
 • 1688
Autograf Hedewig Sophie dat. 21/2 1688

Hjalmars och Hramers saga

 • SE S-HS Vr1a
 • Fonds
 • 1666-1690
Runskrift på pergament. Skinnband med guldpressning.
Falsarium, troligen från slutet av 1600-talet (Olof Rudbeck och Johan Peringskiöld omnämns i handskriften och äldre kataloger)

Erik Dahlberg: Brev

 • SE S-HS Acc2019/66
 • Fonds
 • 1691
En skrivelse till Göta hovrätt angående en krigsfiskals skrivsätt. Daterat Jönköping 30 april 1691

Dahlberg, Erik

Karl XII:s dagbok

 • SE S-HS D761
 • 1687-1692

Anteckningar från Karl XII:s disputationsövningar och lektioner för Andreas Nordenhielm jämte andra uppteckningar

På försättsbladet finns en uppgift införd den 20/8 1854: "Drottningholms Bibl. kat. No 84"

På försättsbladet finns angivet med blyert: "Kronprinsen Karls (Karl XII:s) och hans informator Nordenhielms anteckningar 1688-92. Bundna huller om buller."

De två sista bladen i volymen är Karls XII:s syster prinsessan Hedvig Sofias skrivprov från år 1687

Gustaf Berghmans Elzeviersamling

 • SE S-SBS 288 Be 5
 • Fonds
 • 1500 - 1699
Elzeviertryck, ca 2500 titlar, annex (imitationer av Elzeviertryck) och litteratur om Elzevierer. Samlingen är numrerad

Berghman, Gustaf

Carl Michael Bellman: ”Bellmansvisor”

 • SE S-HS Vf24
 • Fonds
 • 1700-tal

”Bellmansvisor”, ingår i en svit på fyra handskrifter, Vf 24:1-4

Uppgift på katalogbladet:
"Handstilen troligen H.U. De Geers, gift Grefvinna Dohna. (Innehåller äfven några få poesier som icke äro af Bellman men förr tillskrefvos honom)"

Bellman, Carl Michael

Poetiske Tidsfördrif och en handskriven visbok

 • SE S-HS Acc2006/159
 • Fonds
 • 1700-tal
Ett bokband med ryggtiteln "Poetiske Tidsfördrif", innehållande tillfällestryck från tidigt 1700-tal. I samma bokband finns även en handskriven visbok, från mitten av 1700-talet, som tidigare tillhört Carl Ivar Ståhle.

Ståhle, Carl Ivar

Pappersprover

 • SE S-SBS 288 Pa 1
 • Fonds
 • 1500-1700-talet
Vattenstämpelsamling och två kapslar med Charta Sigillata ur Anders Nyströms samling

Kungliga biblioteket

Carl Gustaf Tessin: Recueil des factums

 • SE S-SBS 288 Te 1
 • Fonds
 • 1600-1700-talet
Samling i 39 band av franska rättsfall från 1600- och början av 1700-talet med proveniens från Carl Gustaf Tessin. Samlingen innehåller ett betydande antal "factums" som saknas i Bibliothèque nationale

Tessin, Carl Gustaf

Visbok från 1700-talet

 • SE S-HS Acc1987/102
 • Fonds
 • 1700-tal
Visbok från slutet av 1700-talet, anon., bl.a. Bellman.

Claes de Frietzckys bibliotek i Säbylund

 • SE S-SBS 288 Fr 2
 • Fonds
 • 1700-talet
4300 böcker från ett 1700-talsbibliotek i Säbylunds herrgård i Kumla. Därtill möbler och inventarier från biblioteket

Frietzcky, Clas

Teologisk handskrift

 • SE S-HS Acc1985/61
 • Fonds
 • 1700-tal
Teologiskt verk som innehåller "gudeliga visor", religiösa betraktelser, teologiska utläggningar m.m. Inbunden volym.

Visbok

 • SE S-HS Acc1971/15
 • Fonds
 • 1700-tal
Visbok från slutet av 1700-talet(?) med dikter av bland andra Carl Michael Bellman.

Brev från personer i släkten von Düben

 • SE S-HS Acc1963/78
 • Fonds
 • 1700-tal
1 brev från Eleonora von Düben till Abraham Bäck (odaterat)
2 brev från Carl Wilhelm von Düben till Abraham Bäck (1756, 1781)
Flera Dübenbrev finns i autografsamlingen

Düben, Eleonora von

Lack- och färgningsbok

 • SE S-HS Acc1985/26
 • Fonds
 • 1700-tal
Accessionen innehåller en lack- och färgningsbok från 1700-talet med recept på färger, fernissa m.m.

Läkebok

 • SE S-HS Acc1999/1
 • Fonds
 • 1700-tal
Sidan 1-73 samt register handskrivet. Sammanbundet med "En liten dock nyttig örtebok" Västerås 1738. Dessutom finns tre lösa blad varav ett är tryckt

Excerpter rörande kyrkstad

- Gudstjänstförsummelser. Excerpter ur diverse arkiv, 1500-1700-tal
- Bönedagar och prostvisitationer, excerpter ur diverse arkiv, 1700-tal
- Kyrkstaden, excerpter ur diverse arkiv och litteratur 1600-tal, 1800-tal
- Gästgiveri, Ordning, Hållskjutspengar m.m. Excerpter ur diverse arkiv, 1700-1800-tal

Mikrofilm, diverse

Mikrofilmer rörande Kungliga resolutioner, Axel Oxenstiernas brevväxling, Nästesböcker m.m. 1600-1700-tal

Schering Rosenhane

 • SE S-SBS 288 Ro 1
 • Fonds
 • 1500-1700-talet

Rosenhane, Schering

Samling av visor m.m.

 • SE S-HS Acc2003/59
 • Fonds
 • 1700-tal
Innehåller en inbunden volym med avskrifter av visor m.m., från andra halvan av 1700-talet.
Results 1 to 100 of 57748

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.