Arkiv L26 - Gunnar Olof Hyltén-Cavallius samling

Identitet

Referenskod

SE S-HS L26

Titel

Gunnar Olof Hyltén-Cavallius samling

Datum

  • 1739--1935 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

3,2 hyllmeter
59 volymer

Sammanhang

Arkivbildare

(1818-1889)

Biografiska anmärkningar

Kulturhistorisk forskare, biblioteks- och teaterman, diplomat

Arkivhistorik

Dagboksanteckningarna L26:3:j var en gåva till Drottningholms teatermuseum och som deponerades i Kungl. biblioteket 18 sept. 1956.

Förvärvsinformation

Gåva och köp.

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Samlingen innehåller brev, manuskript, biographica, genealogica, handlingar rörande folklore m.m. ur G. O. Hyltén-Cavallius, hans hustrus och efterkommandes familjearkiv.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Vissa delar av samlingen kan omfattas av lagen om upphovsrätt.

Materialspråk

  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

För brevförteckningar, se uppladdat sökhjälpmedel (PDF)

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Det finns även en hel del material i den äldre samlingen, se nominalkatalogen, bl.a. Vs 3 och Vs 4.

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

Gunnar Olof Hyltén-Cavallius var känd som etnolog/folklivsforkare, biblioteks- och teaterman samt diplomat. Efter studier i Uppsala var han anställd som amanuens vid Kungl. biblioteket 1839-1856. Under 1856-1860 var han direktör för de Kungl. teatrarna. Som svensk-norsk chargé d'affaires och generalkonsul vistades han 1861-1862 i Rio de Janeiro.

Gunnar Olof Hyltén-Cavallius var tidigt inriktad på att upptäcka folkliga traditioner och utgav tillsammans med George Stephens den första samlingen svenska folksagor. Med hans huvudarbete Wärend och wirdarne lades grunderna till den etnologiska forskningen i Sverige. Med sina egna samlingar som stomme kunde han 1867 inrätta Smålands museum i Växjö, Sveriges första landsortsmuseum.

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

PS 2017-04-24
Reviderad av KS 2018-02-13
Tillägg av AH 2021-12-22 [L26:7]

Språk

Skript

Källor

Accession


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.