Arkiv L179 - Dag Hammarskjölds samling : Dag Hammarskjöld Collection

Identitet

Referenskod

SE S-HS L179

Titel

Dag Hammarskjölds samling : Dag Hammarskjöld Collection

Datum

  • 1905--1987 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

45 hyllmeter
*275+3 vol.

Sammanhang

Arkivbildare

(1905-1961)

Biografiska anmärkningar

Ämbetsman, FN:s generalsekreterare 1953-1961

Arkivhistorik

Handlingarna från FN-tiden, och även en del äldre papper, förvarades i Dag Hammarskjölds bostad och kontor i New York. Merparten av papperen från tiden före FN-tjänsten har varit omhändertagen av familjen i Sverige.

Förvärvsinformation

* I sitt testamente 1959 förordnade Dag Hammarskjöld att hans arkivalier skulle överlämnas som gåva till Kungliga biblioteket. Donationen inkom till KB den 9 april 1962, inrymd i 4 arkivskåp och 19 lådor. Dag Hammarskjölds bibliotek uppdelades mellan Kungliga biblioteket och Backåkra. Böckerna i Kungliga biblioteket ingår inte i Handskriftssamlingen.
* Gåva av Hammarskjöld, Dag (1905-1961)

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Dag Hammarskjölds samling är huvudsakligen kronologiskt ordnad, och den har behållit sin ursprungliga tudelning: tiden före respektive efter utnämningen till FN:s generalsekreterare. Den senare delen (tidigare kallad den officiella) bevarar Dag Hammarskjölds egen ämnesordning i olika dossiéer, återgivande de olika politiska frågorna och händelseförloppen. Den tidigare delen, kvantitativt liten i jämförelse med den senare, innehåller både privata papper och tjänstepapper från tiden före FN-uppdraget.

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Obs! Delar av Dag Hammarskjölds samling är digitiserad och de originalen tas därför ej fram. Då handskrifterna för närvarande omfattas av lagen om upphovsrätt kan digitiseringarna inte tillgängliggöras i Arken. Digitiseringarna kan istället studeras på plats på en särskild dator i Kungliga bibliotekets specialläsesal. Kontakta handskriftspersonalen för mer information

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

  • engelska
  • franska
  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Se uppladdat sökhjälpmedel för provisorisk brevförteckning. Se även Riksarkivets brevdatabas där delar av brevsamlingen är förtecknad

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Acc 2002/112 m. fl. accessioner, dessutom Hammarskjöldska arkivet och Östen Undéns samling. Manuskriptet till "Vägmärken" har signum Vf 111a.

Anmärkningar

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

JEE 2011-03-30 (uppdaterad 2016-10-19)
Reviderad och översatt av RL 2019-10-17
Reviderad av RL 2022-07-26

Språk

Skript

Källor

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.