Arkiv 288 He 3 - Hedbergs bokbinderi

Identitet

Referenskod

SE S-SBS 288 He 3

Titel

Hedbergs bokbinderi

Datum

  • 1885-1969 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

Ca 100 hyllmeter

Sammanhang

Arkivbildare

(1872-1949)

Biografiska anmärkningar

Bokbindare

Arkivbildare

(1859-1920)

Biografiska anmärkningar

Bokbindare

Arkivhistorik

Källa för förvärv eller överlämnande

Köp 1969 av fru Greta Hedberg (dotter till Arvid H.) vid bokbinderiets upphörande

Innehåll och struktur

Innehåll

Räkenskaper, brev, bokband, böcker, fotoalbum, skisser, materiallager, inventarier

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Fotoalbum och skisser förvaras på Enheten för handskrifter, kartor och bilder

Anmärkningar

Anmärkning

Förteckning finns i Biblis 1963/64 och i anslutning till samlingen.

Anmärkning

Litteratur: Riksbibl. ämbetsberättelse 1969, s. 15-16.
Lindberg, Sten G., Hedberg, Gustaf (Svenskt biografiskt lexikon; artikeln innehåller även uppgifter om Arvid H. samt
om bokbinderiets vidare öden fram till KB:s köp.
Lindberg, Sten G., Gustaf Hedberg. (Biblis 1963/64, s. 191-252.)
Åkerström, Sture, Gust. Hedberg hovbokbinderi i Kungl. biblioteket. (Biblis 1971, s. 97-138.).
Åkerström, Sture. Ett apropå till utställningen "Gust. Hedberg, hofbokbindare, Stockholm". (Notiser

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Förteckningssignum

s-osk-288-he-3

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

2019-04-05
Reviderad av LS 2019-10-09

Språk

Skript

Källor

Översikt över särskilda boksamlingar och deras kataloger

Accession


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.