Arkiv L55 - Kerstin Hesselgrens efterlämnade papper

Identitet

Referenskod

SE S-HS L55

Titel

Kerstin Hesselgrens efterlämnade papper

Datum

  • 1902 - 1955 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

5 hyllmeter
84 volymer

Sammanhang

Arkivbildare

(1872-1962)

Biografiska anmärkningar

Sjuksköterska, skolkökslärarinna, yrkesinspektris, skolköksinspektris, 1921 Sveriges första kvinnliga riksdagsman, delegat i ILO och NF, m.m.

Arkivhistorik

Acc1965/13
Acc1966/1

Förvärvsinformation

Gåva

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Samlingen innehåller brev, manuskript, självbiografiska anteckningar, handlingar från kongresser, konferenser, kommittéer, riksdagsarbetet, yrkesinspektionen och kvinnorörelsen samt från Kerstin Hesselgrens internationella arbete

BREVSAMLING: L55:1 - L55:10
• L55:1 –L55:8, Brev TILL Kerstin Hesselgren: 1052 st brev och 9 st telegram
• L55:9 –L55:10, Brev FRÅN Kerstin Hesselgren & brev mellan andra: 213 st brev och 2 st telegram (från KH)

MANUSKRIPTSAMLING: L55:11 - L55:25

KVINNORÖRELSEN: L55:26 - L55:32

ÖVRIGA KOMMITTÉER, SAMMANSLUTNINGAR: L55:33 - L55:43

KONGRESSER OCH KONFERENSER: L55:44 - L55:54

MÖTEN: L55:55 - L55:57

KURSER: L55:58 - L55:60

BIOGRAPHICA o. dyl.: L55:61 - L55:73
• L55:61-L55:62, Dagböcker/almanacksanteckningar
• L55:63 , Manuskript av Karin Kock
• L55:64 Biographica, diverse
• L55:65-L55:66 , Hyllningsadresser, fotografier m.m., minnesfonder
• L55:67, Tryck om KH
• L55:68- L55:72, Telegram på högtidsdagar
• L55:73 , Visitkort m.m.

ÖVRIGT: L55:74 - L55:75
• L55:74, Tryck
• L55:75 , Pressklipp

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Breven är förtecknade. Kontakta Handskriftsenheten för information.

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Vissa delar av samlingen kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

  • engelska
  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Det finns två uppsatser om Kerstin Hesselgren i acc1993/49 och acc1993/50
Ett stort material rörande Kerstin Hesselgren finns även i de Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek (GUBK).

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

Kerstin Hesselgren utbildade sig i England till "Sanitary inspector". Åter i Sverige blev hon utnämnd till bostadsinspektör i Stockholm. 1913 fick hon tjänsten som yrkesinspektör, där hon stannade till pensionen år 1934.

Kerstin Hesselgren blev Sveriges första kvinnliga riksdagsledamot i första kammaren (1922-1934), och satt därefter i andra kammaren (1937-1944). Hon var expert på socialpolitiska frågor såsom arbetarskydd, kvinnors rättigheter och barns välfärd.
Kerstin Hesselgren var ordförande för bl.a. Frisinnade Kvinnors Riksförbund (1922-1930) och Svenska Kvinnors Vänsterförbund (1931-1946). Hon var även en av kvinnorna i Fogelstadgruppen.

Kerstin Hesselgren hade ett stort internationellt engagemang, hon var bl. a. Sveriges delegat vid Nationernas Förbund under mellankrigsåren.

Anmärkning

Kopia av Göteborgs universitetsbiblioteks förteckning över deras Hesselgren-samling finns i realkatalogen

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på plats

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

KS 2014-11-03
Reviderad av RL 2018-02-20
Reviderad av AH 2020-03-23
Genomgripande förändring av postens struktur ACK 2024-02-07

Språk

Skript

Källor

Accession


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.