Arkiv Acc2007/21 - Föreningen Biblis arkiv

Identitet

Referenskod

SE S-HS Acc2007/21

Titel

Föreningen Biblis arkiv

Datum

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium


  • 3,55 hyllm.
  • 37 vol.

Sammanhang

Arkivbildare

(1997-)

Administrativ historik

Arkivhistorik

Arkivet verkar härröra från olika personer ur föreningens styrelse. Förutom att årsprotokoll, styrelseprotokoll samt årsredovisningar har sammanförst och dubbletter gallrats så har materialet inte sorterats om. Material före år 1997 kommer från Föreningen för Bokhantverk.

Källa för förvärv eller överlämnande

Innehåll och struktur

Innehåll

Arkivet innehåller protokoll, korrespondens och andra handlingar kring föreningens verksamhet, räkenskaper samt underlaget till tidskriften Bilblis nr 25 till 62.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade beskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

Föreningen Biblis bildades 1997 genom sammanslagning av Föreningen för Bokhantverk och Sällskapet Bokvännerna. Föreningen är till för dem som är intresserade av bokhistoria, bibliografi, bokbinderi samt boktryck. Föreningen ger ut tidskriften Biblis, anordnar aktiviteter, delar ut Berlingpriset samt håller The George Svensson Lecture.Biblis fungerar som vänförening till KB.

Anmärkning

Lokal klassning: J

Alternativt/alternativa signum

Ediffah

ediffah:kb:228155:1433149912

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Förteckningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

EKS 2017-06-28
Reviderad av RL 2018-02-08

Språk

Skript

Källor

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss