Arkiv L12 - Gustaf Åman-Nilssons efterlämnade papper

Identitet

Referenskod

SE S-HS L12

Titel

Gustaf Åman-Nilssons efterlämnade papper

Datum

  • 1911--1942 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

* 0,05 hyllm.
* 4 vol.

Sammanhang

Arkivbildare

(1860-1958)

Biografiska anmärkningar

Revisor i Statskontoret, författare och översättare

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Gåva.

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Samlingen innehåller brev, dagboksanteckningar, affärshandlingar m.m. ur Gustaf Åman-Nilssons efterlämnade papper.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Breven är förtecknade. Kontakta Handskriftsenheten för information.

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Vissa delar av samlingen kan omfattas av lagen om upphovsrätt.

Materialspråk

  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

Gustaf Åman växte upp hos fosterföräldrar, därifrån hans andra namn (Nilsson) kom.

Anmärkning

Han tog examen vid Karolinska läroverket i Örebro när han var 21 år. Hans stora intressen var engelska och botanik. Åman fortsatte sina studier i Uppsala och avslutade dem med en fil. kand. examen 1885. Där ingick studier i nyeuropeisk lingvistik, nordiska språk, estetik, litteratur- och konsthistoria, latin, praktisk filosofi och botanik.

Anmärkning

I Stockholm arbetade han som stenograf i Riksdagen, där han avancerade till förste stenograf i första kammaren. Efter detta arbete följde delvis kortare anställningar i Postverket, i Överståthållarämbetet och i länsstyrelsen i Stockholm. Året 1890 erhöll han en befattning i Arméförvaltningen, respektive Statskontoret, nio år senare blev han ordinarie revisor där.

Anmärkning

Sin första utrikesresa gjorde han 1905 till Tyskland, Schweiz och Italien (se L12:2). I denna resa ingick hans "pilgrimsfärd" i Lord Byrons spår, om vilken han skrev flera böcker. Senare resor förde honom till Frankrike och England, och till Konstantinopel.

Anmärkning

Från sitt 55:e till 83:e levnadsår publicerade han 12 verk (se L12:2, s. 6) inom olika humanistiska ämnen: självständiga verk samt dels översättningar med sakkunniga inledningar, kommentarer och noter. Vid 80 års ålder överlämnade han runt 250 arbeten av och om Lord Byron till Kungl. bibliotekets trycksamling (se Särskilda samlingar, ÖSK 288 Ån 1).

Anmärkning

Gustaf Åman-Nilsson var ogift.

Anmärkning

Lokal klassning: L

Alternativt/alternativa signum

Ediffah

ediffah:kb:916347:1414484177

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

PS 2014-10-28
Reviderad av KS 2018-02-09

Språk

Skript

Källor

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade handlingstyper

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.