Förhandsgranska utskrift Avsluta

Visar 1988 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

204 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Digital kopia av Carl Michael Bellmans egenhändiga levernesbeskrivning (Kopia av original på Finlands Nationalmuseum)
Digital kopia av Carl Michael Bellmans egenhändiga levernesbeskrivning (Kopia av original på Finlands Nationalmuseum)
Collectanea Runica
Collectanea Runica
Holmström, Eric, (1777 - 1847): Kort berättelse öfver Lappmarkens äldsta inbyggare... 1700 - 1827
Holmström, Eric, (1777 - 1847): Kort berättelse öfver Lappmarkens äldsta inbyggare... 1700 - 1827
Astrid Odstedts arkiv, Kirunaminnen
Astrid Odstedts arkiv, Kirunaminnen
Lodén, Torbjörn, Promemoria angående kinesiskt biblioteksväsen, 1976
Lodén, Torbjörn, Promemoria angående kinesiskt biblioteksväsen, 1976
Sammanställning av avskrifter från Domböcker för Nordmalings socken 1547-1803
Sammanställning av avskrifter från Domböcker för Nordmalings socken 1547-1803
Eddan av Snorre Sturlasson
Eddan av Snorre Sturlasson
Vadstenadiariet Diarium Vadstenense
Vadstenadiariet Diarium Vadstenense
The Book of Jalãl and Jamãl
The Book of Jalãl and Jamãl
Avskrifter av handlingar tillhörande Svanabyns byakista
Avskrifter av handlingar tillhörande Svanabyns byakista
Krigshandlingar 1808-1809
Krigshandlingar 1808-1809
Ekvall, Sven, med dr (1890 - 1973), Biografiska meddelanden 1972 om två associerade medlemmar av Kungliga musikaliska akademien
Ekvall, Sven, med dr (1890 - 1973), Biografiska meddelanden 1972 om två associerade medlemmar av Kungliga musikaliska akademien
Handlingar rörande prosten Pehr Högström (1714 - 1784)
Handlingar rörande prosten Pehr Högström (1714 - 1784)
PM av Carl-Ivar Ståhle ang Johannes Bureus´ handskrifter i samlingen Fa på Kungliga biblioteket i Stockholm
PM av Carl-Ivar Ståhle ang Johannes Bureus´ handskrifter i samlingen Fa på Kungliga biblioteket i Stockholm
Den nordsvenska timmerdrivningsterminologin - innovationer och termspridning
Den nordsvenska timmerdrivningsterminologin - innovationer och termspridning
Handlingar rörande expeditionen till Arkangelsk 1701
Handlingar rörande expeditionen till Arkangelsk 1701
Magica incantatrix
Magica incantatrix
Diplomatarium Norrlandicum
Diplomatarium Norrlandicum
Utredningar Fiskerinämnden i Västerbottens län 1919-1940
Utredningar Fiskerinämnden i Västerbottens län 1919-1940
Dalström, Kata (1858 - 1923): Från mina barndomsår
Dalström, Kata (1858 - 1923): Från mina barndomsår
Stenberg, Pehr, komminister (1758 - 1824): Dagböcker
Stenberg, Pehr, komminister (1758 - 1824): Dagböcker
Wachtmeister, Gustaf, general (1757 - 1826), anförare för landstigningstrupperna vid expeditionen till Västerbotten
Wachtmeister, Gustaf, general (1757 - 1826), anförare för landstigningstrupperna vid expeditionen till Västerbotten
Strindberg, August (1849-1912) : Ett drömspel, manuskript
Strindberg, August (1849-1912) : Ett drömspel, manuskript
Linné, Carl von: Iter Lapponicum 1732
Linné, Carl von: Iter Lapponicum 1732
Bureus, Johannes Thomae, (1568 - 1652) Sumlen
Bureus, Johannes Thomae, (1568 - 1652) Sumlen
Ekvall, Sven, överläkare (1890 - 1973): Sjukdoms- och sjukvårdsförhållanden i Västerbotten...
Ekvall, Sven, överläkare (1890 - 1973): Sjukdoms- och sjukvårdsförhållanden i Västerbotten...
Qvigstad, Just Knut, rektor (1853 - 1957), Efterlatte papier
Qvigstad, Just Knut, rektor (1853 - 1957), Efterlatte papier
Lindahl, Israel, (1718 - 1793): Beskrivning över Umeå socken och stad 1771
Lindahl, Israel, (1718 - 1793): Beskrivning över Umeå socken och stad 1771
Fjellstedt, Peter, missionsledare (1802 - 1881), Reseberättelse från Lappland 1857
Fjellstedt, Peter, missionsledare (1802 - 1881), Reseberättelse från Lappland 1857
Strindberg, August (1849-1912): Förspel till ett drömspel, Korridordramat
Strindberg, August (1849-1912): Förspel till ett drömspel, Korridordramat
Keruupiiri 21, Länsipohja E - Ö. Tornedalsfinska ord upptecknade av Inkeri Tuovinen 1929 - 1937
Keruupiiri 21, Länsipohja E - Ö. Tornedalsfinska ord upptecknade av Inkeri Tuovinen 1929 - 1937
Burman, Fale A, lektor (1758 - 1809), Concept Dagböcker...
Burman, Fale A, lektor (1758 - 1809), Concept Dagböcker...
Linderholm, Emanuel, professor, (1872 - 1937): Handlingar till häxprocesserna i Sverige
Linderholm, Emanuel, professor, (1872 - 1937): Handlingar till häxprocesserna i Sverige
Acta angående trolldomsväsendet i Rättvik 1670 - 1671
Acta angående trolldomsväsendet i Rättvik 1670 - 1671
Rutviks byarkiv
Rutviks byarkiv
Provinsialläkares årsberättelser med bilagor avs Ytterlännäs provinsialläkardistrikt 1918, 1919
Provinsialläkares årsberättelser med bilagor avs Ytterlännäs provinsialläkardistrikt 1918, 1919
Länsräkenskaper, Västerbottens län. Taxeringslängder Skellefteå socken
Länsräkenskaper, Västerbottens län. Taxeringslängder Skellefteå socken
Gadde, Nils Olof Anders Ohlsson, (1834 - 1904): Island 1857
Gadde, Nils Olof Anders Ohlsson, (1834 - 1904): Island 1857
Elers, Johan, canc råd, (1730 - 1813), Historia om vägarna i Sverige
Elers, Johan, canc råd, (1730 - 1813), Historia om vägarna i Sverige
Nensén, Jonas A, kyrkoherde i Dorotea (1791 - 1881)
Nensén, Jonas A, kyrkoherde i Dorotea (1791 - 1881)
Kungl placater mm 1541 - 1649
Kungl placater mm 1541 - 1649
Series Pastorum o 1760 Rättviks församling
Series Pastorum o 1760 Rättviks församling
Likpredikan över ärkebiskopen Petrus Kenicius, den 28 februari 1636
Likpredikan över ärkebiskopen Petrus Kenicius, den 28 februari 1636
Karlsson, Svea, f Andersson (1877 - 1946), Barndomsminnen från Umeå på 1880-90-talen jämte några Degerforsminnen i början av 1900-talet
Karlsson, Svea, f Andersson (1877 - 1946), Barndomsminnen från Umeå på 1880-90-talen jämte några Degerforsminnen i början av 1900-talet
Stenberg, Pehr, komminister (1758 - 1824) Observationer av en valfisk
Stenberg, Pehr, komminister (1758 - 1824) Observationer av en valfisk
Ekvall, Sven, med dr (1890 - 1973): Mina minnen av Helmer Osslund
Ekvall, Sven, med dr (1890 - 1973): Mina minnen av Helmer Osslund
Dahlstedt, Karl-Hampus: Förslag till namn på sex gator i Umeå universitetsområde
Dahlstedt, Karl-Hampus: Förslag till namn på sex gator i Umeå universitetsområde
Östergren, Olof: Ordboksplan, groft utkastad
Östergren, Olof: Ordboksplan, groft utkastad
Konceptprotokoll avseende trolldomskommissionen i Ångermanland 1674
Konceptprotokoll avseende trolldomskommissionen i Ångermanland 1674
Sundin, Teo: Excerpter och manuskript...
Sundin, Teo: Excerpter och manuskript...
Gyllengrip, Gabriel, landshövding (1687 - 1753) Berättelse om Västerbotten 1736 m.m.
Gyllengrip, Gabriel, landshövding (1687 - 1753) Berättelse om Västerbotten 1736 m.m.
Bygdén, Leonard: Koncept till reseberättelse, Jämtland 1882
Bygdén, Leonard: Koncept till reseberättelse, Jämtland 1882
Visitationshandlingar, Edefors församling, 1906
Visitationshandlingar, Edefors församling, 1906
Stagnelius, Erik Johan, (1793 - 1823): Efterlemnade skrifter, manuskript
Stagnelius, Erik Johan, (1793 - 1823): Efterlemnade skrifter, manuskript
Visitationshandlingar, Karesuando församling, 1905
Visitationshandlingar, Karesuando församling, 1905
Lindgren, Gunnar, Kolonisationen av övre Örådalen
Lindgren, Gunnar, Kolonisationen av övre Örådalen
Hans Jonsson Tunaei Prästekrönika
Hans Jonsson Tunaei Prästekrönika
Mantalslängder, Piteå socken 1782, 1783 och Piteå stad 1812
Mantalslängder, Piteå socken 1782, 1783 och Piteå stad 1812
Kyrkoherden i Piteå landsförsamling Theophilus Ol Gran (1723-1797): Några samlade tekn..
Kyrkoherden i Piteå landsförsamling Theophilus Ol Gran (1723-1797): Några samlade tekn..
Tal- och sångpjeser uppförda i Stockholms samtliga teatrar och öfriga lokaler spelåren 1863 - 1913
Tal- och sångpjeser uppförda i Stockholms samtliga teatrar och öfriga lokaler spelåren 1863 - 1913
Hülpherska samlingen (delar av) Samling af bref, handlingar, anteckningar m.m.
Hülpherska samlingen (delar av) Samling af bref, handlingar, anteckningar m.m.
Visitationsakter mm rörande Gällivare lappskola (1757-1879)
Visitationsakter mm rörande Gällivare lappskola (1757-1879)
Visitationsakter mm rörande Jokkmokks lappskola (1750-1873)
Visitationsakter mm rörande Jokkmokks lappskola (1750-1873)
Henrysson, Sten, professor, (1921-1998), Forskningsmaterial angående ffa samer och sameskolor
Henrysson, Sten, professor, (1921-1998), Forskningsmaterial angående ffa samer och sameskolor
Liljeblad, Samuel, DIARIUM för en Lappsk Resa. Anträdd d. 29 Maji 1788
Liljeblad, Samuel, DIARIUM för en Lappsk Resa. Anträdd d. 29 Maji 1788
Roteringslängder, Umeå,rote Bygdeå, Lövångers, Burträsks och Skellefteå kompanier 1695
Roteringslängder, Umeå,rote Bygdeå, Lövångers, Burträsks och Skellefteå kompanier 1695
Erik XIV- undersökningen januari 1958 i Västerås domkyrka
Erik XIV- undersökningen januari 1958 i Västerås domkyrka
1812 års uppfostringskommitté: Uppgifter från Konsistorierna
1812 års uppfostringskommitté: Uppgifter från Konsistorierna
Grundström, Harald, komminister i Jokkmokk (1885-1960)
Grundström, Harald, komminister i Jokkmokk (1885-1960)
Silfverstolpe, Fredrik Samuel, överintendent, (1769 - 1851): Embetes-anteckningar 1813 - 1836
Silfverstolpe, Fredrik Samuel, överintendent, (1769 - 1851): Embetes-anteckningar 1813 - 1836
Furberg, August, komminister (1893-1987): Minnen
Furberg, August, komminister (1893-1987): Minnen
Markgren, Albert, kyrkoherde i Bygdeå (1855-1940): Minnen
Markgren, Albert, kyrkoherde i Bygdeå (1855-1940): Minnen
Prof Göran Wahlenberg (1780 - 1851), Uppsala
Prof Göran Wahlenberg (1780 - 1851), Uppsala
Lennart Anderssons arkiv
Lennart Anderssons arkiv
Bengt Petterssons arkiv
Bengt Petterssons arkiv
Gustaf Bergfors arkiv
Gustaf Bergfors arkiv
Umespexarnas arkiv
Umespexarnas arkiv
Phebe Fjellströms arkiv
Phebe Fjellströms arkiv
Roland Berglings arkiv
Roland Berglings arkiv
Håkan Linderholms arkiv
Håkan Linderholms arkiv
Rolf Sjöströms arkiv
Rolf Sjöströms arkiv
Folke Isakssons arkiv
Folke Isakssons arkiv
Torsten Fogelqvists arkiv
Torsten Fogelqvists arkiv
Ingrid Liljenäs arkiv
Ingrid Liljenäs arkiv
Gunnar Balgårds arkiv
Gunnar Balgårds arkiv
Olof Hederyds arkiv
Olof Hederyds arkiv
Karin Nordbergs arkiv
Karin Nordbergs arkiv
Bengt Lundbergs arkiv
Bengt Lundbergs arkiv
Per Tingbrands arkiv
Per Tingbrands arkiv
Claes-Christian Elerts arkiv
Claes-Christian Elerts arkiv
Jörg Lindners arkiv
Jörg Lindners arkiv
Olof Erik Nygren
Olof Erik Nygren
Jan Ekstedts arkiv
Jan Ekstedts arkiv
Andersson, Anders (1822-1892)
Andersson, Anders (1822-1892)
Elsi Ekstedts arkiv
Elsi Ekstedts arkiv
Eric Forsgrens arkiv
Eric Forsgrens arkiv
Sigurd Fries arkiv
Sigurd Fries arkiv
Ingegerd Fries arkiv
Ingegerd Fries arkiv
Vera Friséns arkiv
Vera Friséns arkiv
Elfred Berggrens arkiv
Elfred Berggrens arkiv
Resultat 1 till 100 av 1988

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.