Förhandsgranska utskrift Avsluta

Visar 2034 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

204 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Digital kopia av Carl Michael Bellmans egenhändiga levernesbeskrivning (Kopia av original på Finlands Nationalmuseum)
Digital kopia av Carl Michael Bellmans egenhändiga levernesbeskrivning (Kopia av original på Finlands Nationalmuseum)
Ett rikt gifte
Ett rikt gifte
Nordström, Karl
Nordström, Karl
Brev till Leif Björk m.m.
Brev till Leif Björk m.m.
Dahlstedt, Lars
Dahlstedt, Lars
Bland gammalt folk
Bland gammalt folk
Bååth, Albert Ulrik
Bååth, Albert Ulrik
Bellmansvisor
Bellmansvisor
Manuskript och korrektur till Ristat i sten
Manuskript och korrektur till Ristat i sten
Persson, Richard
Persson, Richard
August Strindberg: Brända Tomten
August Strindberg: Brända Tomten
Karlfeldt, Erik Axel
Karlfeldt, Erik Axel
Arbetsmaterial rörande Byabön och bönbyar i gamla Ume socken
Arbetsmaterial rörande Byabön och bönbyar i gamla Ume socken
Holmström, Eric, (1777 - 1847): Kort berättelse öfver Lappmarkens äldsta inbyggare... 1700 - 1827
Holmström, Eric, (1777 - 1847): Kort berättelse öfver Lappmarkens äldsta inbyggare... 1700 - 1827
Astrid Odstedts arkiv, Kirunaminnen
Astrid Odstedts arkiv, Kirunaminnen
Lagerlöf, Selma
Lagerlöf, Selma
Bergman, Isak Johan
Bergman, Isak Johan
August Strindberg: Spök-Sonaten [Spöksonaten]
August Strindberg: Spök-Sonaten [Spöksonaten]
Lodén, Torbjörn, Promemoria angående kinesiskt biblioteksväsen, 1976
Lodén, Torbjörn, Promemoria angående kinesiskt biblioteksväsen, 1976
Sammanställning av avskrifter från Domböcker för Nordmalings socken 1547-1803
Sammanställning av avskrifter från Domböcker för Nordmalings socken 1547-1803
Eddan av Snorre Sturlasson
Eddan av Snorre Sturlasson
Vadstenadiariet Diarium Vadstenense
Vadstenadiariet Diarium Vadstenense
The Book of Jalãl and Jamãl
The Book of Jalãl and Jamãl
Avskrifter av handlingar tillhörande Svanabyns byakista
Avskrifter av handlingar tillhörande Svanabyns byakista
Krigshandlingar 1808-1809
Krigshandlingar 1808-1809
Ekvall, Sven, med dr (1890 - 1973), Biografiska meddelanden 1972 om två associerade medlemmar av Kungliga musikaliska akademien
Ekvall, Sven, med dr (1890 - 1973), Biografiska meddelanden 1972 om två associerade medlemmar av Kungliga musikaliska akademien
Leffler, Anne Charlotte
Leffler, Anne Charlotte
Widman, Karl
Widman, Karl
Larsson-Thunborg, Mårten
Larsson-Thunborg, Mårten
Levertin, Oscar
Levertin, Oscar
Andersson, Anders (1822-1892)
Andersson, Anders (1822-1892)
Handlingar rörande prosten Pehr Högström (1714 - 1784)
Handlingar rörande prosten Pehr Högström (1714 - 1784)
Predikan Tredje Storböndagen 1752 i Njurunda
Predikan Tredje Storböndagen 1752 i Njurunda
PM av Carl-Ivar Ståhle ang Johannes Bureus´ handskrifter i samlingen Fa på Kungliga biblioteket i Stockholm
PM av Carl-Ivar Ståhle ang Johannes Bureus´ handskrifter i samlingen Fa på Kungliga biblioteket i Stockholm
Den nordsvenska timmerdrivningsterminologin - innovationer och termspridning
Den nordsvenska timmerdrivningsterminologin - innovationer och termspridning
Handlingar rörande expeditionen till Arkangelsk 1701
Handlingar rörande expeditionen till Arkangelsk 1701
Lilljekvist, Fredrik
Lilljekvist, Fredrik
Sundelin, Ferdinand
Sundelin, Ferdinand
Magica incantatrix
Magica incantatrix
Diplomatarium Norrlandicum
Diplomatarium Norrlandicum
Utredningar Fiskerinämnden i Västerbottens län 1919-1940
Utredningar Fiskerinämnden i Västerbottens län 1919-1940
Morén, Ove
Morén, Ove
Dalström, Kata (1858 - 1923): Från mina barndomsår
Dalström, Kata (1858 - 1923): Från mina barndomsår
Handlingar efter Henning Melander, Statsgeodet och arkforskare
Handlingar efter Henning Melander, Statsgeodet och arkforskare
Lundström, Isidor
Lundström, Isidor
Lybeck, Mikael
Lybeck, Mikael
Stenberg, Pehr, komminister (1758 - 1824): Dagböcker
Stenberg, Pehr, komminister (1758 - 1824): Dagböcker
Sundelin, Johan August Immanuel
Sundelin, Johan August Immanuel
Stjernlöf, Minna. Manuskript om Pehr Stenberg
Stjernlöf, Minna. Manuskript om Pehr Stenberg
Melin, Karl Alfred
Melin, Karl Alfred
Wachtmeister, Gustaf, general (1757 - 1826), anförare för landstigningstrupperna vid expeditionen till Västerbotten
Wachtmeister, Gustaf, general (1757 - 1826), anförare för landstigningstrupperna vid expeditionen till Västerbotten
Nordström, Karl / Snoilsky, Carl
Nordström, Karl / Snoilsky, Carl
Nyblom, Helena
Nyblom, Helena
Gustaf Gabriel Bengtsson Oxenstierna: En serafimerriddares bedrifter
Gustaf Gabriel Bengtsson Oxenstierna: En serafimerriddares bedrifter
Wilhelmina Stålberg: Dikter
Wilhelmina Stålberg: Dikter
Koncept till predikningar av en superintendent i Stralsund
Koncept till predikningar av en superintendent i Stralsund
Disa Beijers samling
Disa Beijers samling
Brev, manuskript m.m.
Brev, manuskript m.m.
Elkan, Sophie
Elkan, Sophie
En halftimme i konstföreningen
En halftimme i konstföreningen
Bröderna
Bröderna
Strindberg, August (1849-1912) : Ett drömspel, manuskript
Strindberg, August (1849-1912) : Ett drömspel, manuskript
Bellmansvisor
Bellmansvisor
Berlin, Hugo
Berlin, Hugo
TV-manus och anteckningsböcker
TV-manus och anteckningsböcker
Snoilsky, Carl
Snoilsky, Carl
Nycander, Fredrik
Nycander, Fredrik
Gunde Johansson: Tillägg
Gunde Johansson: Tillägg
Öyvind Fahlström: Tillägg
Öyvind Fahlström: Tillägg
Bernhard Karlgrens efterlämnade papper, tillägg
Bernhard Karlgrens efterlämnade papper, tillägg
Ekonomiska handlingar, biographica, pressklipp, diabilder, brev, manuskript, m.m.
Ekonomiska handlingar, biographica, pressklipp, diabilder, brev, manuskript, m.m.
Brev, manuskript, biographica och verksförteckningar
Brev, manuskript, biographica och verksförteckningar
Manuskript m.m.
Manuskript m.m.
Diabilder m.m.
Diabilder m.m.
Carl-Emil Englunds arkiv
Carl-Emil Englunds arkiv
Manuskript, brev, tryck och fotografier
Manuskript, brev, tryck och fotografier
Förlagshandlingar, pressklipp, manuskript m.m.
Förlagshandlingar, pressklipp, manuskript m.m.
Åke Hultkrantz samling
Åke Hultkrantz samling
Brev, manuskript, pressklipp m.m.
Brev, manuskript, pressklipp m.m.
Brev, manuskript, handlingar rörande utställningar m.m.
Brev, manuskript, handlingar rörande utställningar m.m.
Material kring utställning om August Strindberg
Material kring utställning om August Strindberg
Åke Hultkrantz samling, tillägg
Åke Hultkrantz samling, tillägg
Brev, samt synopsis och utkast till filmmanuskript m.m.
Brev, samt synopsis och utkast till filmmanuskript m.m.
Manuskript, förlagshandlingar m.m.
Manuskript, förlagshandlingar m.m.
Gästböcker, pressklipp, manuskript m.m.
Gästböcker, pressklipp, manuskript m.m.
Manuskript av Åke Hultkrantz
Manuskript av Åke Hultkrantz
Brev till och från Leif Björk m.m.
Brev till och från Leif Björk m.m.
Öyvind Fahlström: Tillägg
Öyvind Fahlström: Tillägg
Dagböcker, manuskript m.m.
Dagböcker, manuskript m.m.
Leif Björks dokument
Leif Björks dokument
Brev till Eva Uddenberg (f. Silfversparre), m.m.
Brev till Eva Uddenberg (f. Silfversparre), m.m.
Solveig Landquist efterlämnade handlingar
Solveig Landquist efterlämnade handlingar
Handlingar efter Stig Dagerman
Handlingar efter Stig Dagerman
Manuskript av Stig Dagerman: Tusen år hos Gud
Manuskript av Stig Dagerman: Tusen år hos Gud
Handlingar efter Stig Dagerman
Handlingar efter Stig Dagerman
Åke Hultkrantz samling. Tillägg
Åke Hultkrantz samling. Tillägg
Åke Hultkrantz samling: Tillägg
Åke Hultkrantz samling: Tillägg
Handlingar efter Stig Dagerman
Handlingar efter Stig Dagerman
Curt Berg och Eva Bergs arkiv
Curt Berg och Eva Bergs arkiv
Linné, Carl von: Iter Lapponicum 1732
Linné, Carl von: Iter Lapponicum 1732
Resultat 1 till 100 av 2034

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.