Arkiv Handskrift 106 - Phebe Fjellströms arkiv

Open original Digitalt objekt

Identitet

Referenskod

SE Q Handskrift 106

Titel

Phebe Fjellströms arkiv

Datum

  • 1934 - 2007 (Arkivbildning)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

9 hyllmeter

Sammanhang

Arkivbildare

(1924-2007)

Biografiska anmärkningar

Etnolog (särskilt samisk kultur)

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Gåva 2005/9 m fl.

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Arkivet efter Phebe Fjellström omfattar 9 hyllmeter och berör tiden 1930‐tal till 2000‐tal. Här återfinns hennes vetenskapliga produktion i form av manuskript, underlags‐, projekt‐ och konferenshandlingar. Arkivet innehåller även material av mer personlig karaktär som dagböcker, korrespondens, fotografier och klipp.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Arkivet är öppet för forskning med undantag av:
Dagboksmaterialet (volymerna 106:7 ‐106:11) som är spärrade fram till 2048-01-01.
Familjebreven (volymerna 106:48-106:53) är spärrade till 2048-01-01.
För korrespondensen (volymerna 106:54-106:65) gäller att brev skrivna av nu levande personer ej är tillgängliga för forskning.

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Brevskrivarförteckning finns

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

ARKIVBESKRIVNING:
Phebe Fjellström var född i Porjus, Norrbottens län. Familjen flyttade sedan till Luleå där Phebe studerade och tog studenten. 1943 påbörjade hon studier vid Uppsala universitet och blev 1962 filosofie doktor i folklivsforskning på avhandlingen Lapskt silver.
Phebe Fjellström innehade åren 1962‐1975 en docenttjänst i nordisk och jämförande folklivsforskning vid Uppsala universitet. Från 1976 och framåt var Phebe verksam i Umeå där hon byggde upp den etnologiska institutionen vid Umeå universitet. 1982‐1990 innehade hon den första professuren i ämnet etnologi vid Umeå universitet.
Phebe Fjellströms forskning har haft en uttalad nordeuropeisk prägel, där den samiska och nordsvenska sociala och materiella kulturen stått i fokus. Hon har deltagit i ett flertal tvärvetenskapliga projekt bl.a. rörande Lule älvdal, Tärnaområdet och Bottenviken.

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

GL 2011-09-26

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.