Arkiv Handskrift 128 - Olof Erik Nygren

Open original Digitalt objekt

Identitet

Referenskod

SE Q Handskrift 128

Titel

Olof Erik Nygren

Datum

  • 1930-tal-1995 (Arkivbildning)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

15 volymer

Sammanhang

Arkivbildare

(1919-2002)

Biografiska anmärkningar

Lektor, läroboksförfattare

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Gåva 2009/21

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Arkivet efter Olle Nygren innehåller i huvudsak manuskript, korrespondens, material och ljudband som hänför sig till utvecklingen av läromedlet under 1970‐talet.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Arkivet är fritt tillgängligt för forskning

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

ARKIVBESKRIVNING:
Olof Erik (Olle) Nygren föddes i Kiruna 1919. Fadern avled redan när Olof var 6 år och som 13 åring kom han med sin mor till Umeå, där han kom att studera vidare och tog studenten 1938.
Efter studenten flyttade han till Uppsala för universitetsstudier. Som utexaminerad lärare i engelska, nordiska språk och svenska flyttade han i slutet av 1940‐talet till Newcastle i England för att arbeta som lärare i nordiska språk vid Newcastle universitet. I början av 1950‐talet återvände han till Sverige och Umeå. Här fick Nygren anställning som lärare i engelska vid Folkskoleseminariet. Nygren erhöll 1956 ett 6 mån stipendium från Svenska Amerikastiftelsen för att arbeta som lärare i Philadelphia, USA. Han återvände även sommaren 1959 till universitetet i Newcastle, som inbjuden lärare i nordiska språk.
Folkskoleseminariet i Umeå ombildades 1963 till Lärarhögskola. Nygren erhöll då ett lektorat på den Engelska institutionen vid den nybildade Lärarhögskolan. Under 1970‐talet påbörjade han sitt pedagogiska utvecklingsarbete vid Lärarhögskolan. Arbetet mynnade ut i ett läromaterial ”Talking about Sweden”, som omfattade en serie läroböcker med övningshäften, lärarhandledning, ljudband mm. I sitt utvecklingsarbete försökte Nygren knyta ihop undervisning i engelska med andra ämnen som samhällskunskap, historia, geografi. Olle Nygren var verksam vid Lärarhögskolan i Umeå fram till sin pensionering 1984.

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

GL 2012-10-31

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.