Arkiv Handskrift 132 - Sigurd Fries arkiv

Open original Digitalt objekt

Identitet

Referenskod

SE Q Handskrift 132

Titel

Sigurd Fries arkiv

Datum

  • 1943 - 2014 (Arkivbildning)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

1,50 hyllmeter

Sammanhang

Arkivbildare

(1924-2013)

Biografiska anmärkningar

Språkforskare (nordist); professor i Umeå

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Gåva 2012/4, 2016/25, 2020/2

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Arkivet innehåller bl.a. en omfattande korrespondens samt arbetsmaterial kring Fries växtnamnsforskning och utgivningen av Iter Lapponicum.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Arkivet är fritt för forskning

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

  • latin
  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

Sigurd Fries föddes i Stockholm 1924. Han var född i en släkt som i generationer varit botaniker. Sigurds egna studier kom däremot att ha en inriktning mot språk. Han disputerade i ämnet nordiska språk vid Uppsala universitet 1957 med avhandlingen Studier över nordiska trädnamn. Mellan åren 1957-1968 innehade han en docenttjänst i nordiska språk vid Uppsala universitet. 1969 utnämndes han till professor i svenska språket, särskilt nusvenska, vid Umeå universitet. En professorstjänst som han kom att inneha fram till sin pensionering 1988.
Sigurd Fries akademiska forskning kom till stor del att handla om dialektologi, namnforskning och språkhistoria. Som son och sonson till botaniker kom han att särskilt ägna sig åt forskning kring svenska växtnamn.
Vid sidan av sin akademiska bana var Sigurd Fries även bl.a. ledamot av redaktionskommittén för nationalupplagan av Strindbergs samlade verk, medlem av Arbetsgruppen för svenska växtnamn samt ledamot i styrelsen för Dialekt-, Ortnamns- och Folkminnesarkiven samt Svenskt visarkiv (DOVA-styrelsen). Han var även ledamot i lärda sällskap som Kungl. Vitterhetsakademien och Kungl. Skytteanska Samfundet.
Efter sin pensionering kom Sigurd Fries tillsammans med bl.a. sin fru Ingegerd Fries att arbeta med utgivningen av Carl von Linnés lappländska dagbok från 1732 - Iter Lapponicum. Ett omfattande arbete som kom att resultera i tre volymer utgivna av Kungl. Skytteanska Samfundet åren 2003-2005.

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

GL 2020-03-20

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade handlingstyper

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.