Arkiv Handskrift 129 - Jan Ekstedts arkiv

Open original Digitalt objekt

Identitet

Referenskod

SE Q Handskrift 129

Titel

Jan Ekstedts arkiv

Datum

  • 1948 - 2005 (Arkivbildning)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

1,5 hyllmeter

Sammanhang

Arkivbildare

(1931-2018)

Biografiska anmärkningar

Läkare: neurologi

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Gåva 2005/13, 2007/13

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Arkivet innehåller material i form av manuskript till uppsatser, avhandling och föreläsningar. Här återfinns även korrespondens och material kring projekt där Ekstedt varit engagerad. Bland arkivmaterialet finns även handlingar kring jubiléer, musikforskning och diverse musikevenemang

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Arkivet är fritt tillgängligt för forskning

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrät

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Anmärkningar

Anmärkning

ARKIVBESKRIVNING:
Jan Ekstedt - professor em. i neurologi - var verksam vid Umeå universitet åren 1974-1996.
Han föddes i Jönköping 1931, studerade till läkare och tog läkarexamen 1959. Medicine doktor blev han vid Uppsala universitet 1964 med en avhandling om elektromyografisk avledningsteknik, en teknik användbar inom framförallt neurologin.
Ekstedt arbetade under åren 1956-1967 vid Farmakologiska institutionen vid Uppsala universitet och var 1967-1970 forskningschef vid Pharmacia i Uppsala. 1974 kom Jan Ekstedt till Umeå där han 1977 blev professor vid Institutionen för neurologi, en tjänst han innehade fram till sin pensionering.
Jan Ekstedt har under sin tid i Umeå bl.a. varit initiativtagare till byggandet av Björkgården – en neurologisk rehabiliteringsenhet i Sävar. Han har även medverkat till skapandet av en liknande rehabiliteringsanläggning i Etiopien - Grarbet Ledukeman. Etiopienanläggningen var ett resultat av det internationella samarbetsprojektet Butajira Neuro (se projektarkiv 1) som Jan Ekstedt drev under åren 1983-1996. Ett annat av Jan Ekstedt större arbetsprojekt har varit den som generalsekreterare för den riksomfattande neurologiska upplysningskampanjen Hjärnåret 1999. Vid sidan om den medicinska forskningen har Ekstedt även verkat för en högre musikutbildning i Umeå (Pro Musica) samt under många år varit ordförande i Umeå musiksällskap.

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

GL 2008-06-24

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade handlingstyper


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.