Instruktions- och undervisningsmaterial

Taxonomi

Kod

Omfattningsanmärkning(ar)

Källanmärkning(ar)

  • https://id.kb.se/term/saogf/Instruktions-%20och%20undervisningsmaterial

Visningsfältsanmärkningar

Hierarkiska begrepp

Instruktions- och undervisningsmaterial

Jämförbara termer

Instruktions- och undervisningsmaterial

Relaterade termer

Instruktions- och undervisningsmaterial

4 Arkivbeskrivning resultat för Instruktions- och undervisningsmaterial

4 resultat direkt relaterade Uteslut snävare termer

Kurt Genrups arkiv

  • SE Q Handskrift 157
  • Arkiv
  • 1961 - 2009
Omfattar manuskript och utkast till publikationer och framträdanden, korrespondens, arbetsmaterial och en klippsamling

Genrup, Kurt

Lars Göran Tedebrands arkiv

  • SE Q Handskrift 197
  • Arkiv
  • 1954 - 2011
Framför allt arbetsmaterial från forskningsprojekt, korrespondens och verksamhetshandlingar

Tedebrand, Lars Göran

Sverker Sörlins arkiv

  • SE Q Handskrift 88
  • Arkiv
  • 1980-2000 & 2020
Arkivet innehåller excerpter och underlag till doktorsavhandling, manuskript och utkast till artiklar, föredrag m m samt handlingar rörande verksamhet i olika kommittéer och styrelser och från symposier och konferenser. Dessutom finns där korrespondens och en del handlingar rörande verksamheten vid idéhistoriska institutionen och Miljöhögskolan.

Sörlin, Sverker

Beställningar


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.