Pedagogiskt material

Taxonomi

Kod

Omfattningsanmärkning(ar)

Källanmärkning(ar)

Visningsfältsanmärkningar

Hierarkiska begrepp

Pedagogiskt material

Jämförbara termer

Pedagogiskt material

Associated terms

Pedagogiskt material

3 Resultat för Pedagogiskt material

3 resultat direkt relaterade Uteslut snävare termer

Lindquist, Hjalmar: Transkriptionstext

  • SE S-HS ACC1993/139
  • Arkiv

Transkriptionstext till läsestyckena i Türkische Konversations-Grammatik av Henry Jelitscka. Nedskrivet av Hjalmar Lindquist, lärare vid Navigationsskolan.

Lindquist, Hjalmar

Tryck: Kurs i anatom. fysiologi, helsolära och fysisk uppfostran

  • SE S-HS ACC1993/48
  • Arkiv
  • 1861--1864

Kurs i anatom. fysiologi, helsolära och fysisk uppfostran, föredragen vid Seminarium för bildandet af Lärarinnor under hvarje af läseåren 1861-1864, 1864. Interfolierat exemplar med handskrivna tillägg samt 5 lösa handskrivna blad.


Kungliga biblioteket
Kontakta oss