Showing 57525 results

Archival description
Print preview View:

799 results with digital objects Show results with digital objects

Kopior arkivalier Brån

Kopior och sammanställningar ur skattelängder, kyrkböcker, domböcker m.m.
Brån 1500-tal-1900-tal

Kopior av arkivalier Fällforsbäck m fl

Kopior och sammanställningar ur skattelängder, kyrkböcker, domböcker m.m.
Fällforsbäck, Fällforssjön, Fällfors, Holmbäck, Högbäck, Kolksele, Långsjö och Örsbäck 1500-tal-1900-tal

Kopior arkivalier Bjurholms byar 2

Kopior och sammanställningar ur skattelängder, kyrkböcker, domböcker m.m.
Bjurholm: Armsjöbyarna, Storsandsjön, Strömåker, Vitvattnet, Västansjö, Åkerberg, Åkerbäck, Åkernäs, Öreborg, Öreström och Östervik 1500-tal-1900-tal

Kopior arkivalier Degerfors byar 1

Kopior och sammanställningar ur skattelängder, kyrkböcker, domböcker m.m.
Degerfors: Bastuselet, Bjurfors, Degerfors, Ekorrträsk, Hjuken, Hälsinborg, Hälsingfors, Kryckelttjärn m. fl. 1500-tal-1900-tal

Kopior arkivalier Harrsele m fl

Kopior och sammanställningar ur skattelängder, kyrkböcker, domböcker m.m.
Harrsele m. närliggande byar på västra sidan Umeälven 1500-tal-1900-tal

Kopior arkivalier Bjurholms byar 4

Kopior och sammanställningar ur skattelängder, kyrkböcker, domböcker m.m.
Bjurholm: Bastuträsk, Brackselet, Mellansjö, Mellantjärn och Ottervattnet 1500-tal-1900-tal

Kopior arkivalier Bjurholms byar 5

Kopior och sammanställningar ur skattelängder, kyrkböcker, domböcker m.m.
Bjurholm: Backfors, Björknäs, Högland, Högliden, Malmby, Mariebäck, Näsland, Nygård, Norrström, Ström, Sörfors, Åkerslund och Ängesåker 1500-tal-1900-tal

Kopior arkivalier Harrsele m fl

Kopior och sammanställningar ur skattelängder, kyrkböcker, domböcker m.m.
Harrsele m. närliggande byar på västra sidan Umeälven 1500-tal-1900-tal

Kopior arkivalier Bergbäck - Ulriksdal

Kopior och sammanställningar ur skattelängder, kyrkböcker, domböcker m.m.
Bergbäck, Fagerlund, Gullsjö, Gullsjönäs, Granlund, Hamburg Kvarnlund, Långfors, Nordanåker, Näsland, Selet, Strömbäck, och Ulriksdal 1500-tal-1600-tal

Kopior arkivalier Brattby

Kopior och sammanställningar ur skattelängder, kyrkböcker, domböcker m.m.
Brattby 1500-tal-1900-tal

Biographica rörande August Strindberg och dottern Greta von Philp

 • SE S-HS Is61:3
 • Fonds
 • 1090 - 1912
Brev från August Strindberg till hans advokat John Dondorff 1911-1912 rörande förmyndarfrågor med mera. Dödsattester, testamentsavskrifter och brev vid författarens frånfälle, samt handlingar vid hans dotters Greta Strindberg - von Philps död 1912

John Dondorffs advokatkontor

Diverse excerpter och register

- Register och excerpter ur diverse arkiv 1700-1800-tal
- Avskrifter ur valda juridiska dokument 1563-1734
- Excerpter ur lagar och förordningar 1200-1900

Ettbladstryck och fragment

 • SE S-SBS 288 Et 1
 • Fonds
 • 1400-1500-talet
Ettbladstryck och fragment av tryck från 1400- och 1500-talen

Kungliga biblioteket

Teckningar och tryck

Papperssida med tryck troligen från Mentelinschens tryckeri i Tyskland 1400-tal
Diverse bildmaterial kring runskrift och äldre alfabeten 1600-1800-tal
8 handkolorerade ”pappersloppor” med religiösa motiv och texter på tyska. 1700-1800-tal
”Tree Kiärleks Wisor”, omslag till skillingtryck u å

Originalteckningar (1700-tal -1920-tal, odat ) av: Ahlghrensson, Anckarsvärd, Bennet, Billing, Blankenhagen, Blockstadius, Boklund, Branström, Brouhn, Burman, CB, EB Ehrenswärd, Ekvall, G.EM, Haglund, Hallbeck, Hörlin Köhler, Lewenhaupt, Ljungner, Malmström, Myrén, Palm, von Rosen, Scholander, Segerborg, Silvén, Sjögren, Stedingh, Strömvall, Sörling, Upmark, Wahlbom, Wallgren, Wulff

Ej signerade teckningar och oidentifierade konstnärer
”Från ståndsriksdagens tid” Teckningar av riksdagsmän.
”Handteckningar av svenske konstnärer i ljustrycks- afbildning”

Fragment (ej tryck) från KB:s samlingar

 • SE S-SBS 288 Fr 3
 • Fonds
 • 1400-2000-talet
Bokspännen, bokpärmar, fragment av text och illustrationer som kan kopplas till KB:s samlingar, men ej till enskilda objekt i samlingarna. Hit även okända fragment

Kungliga biblioteket

Eskil Hellmans bibelsamling

 • SE S-SBS 288 He 1
 • Fonds
 • slutet av 1400-1950-talet
Biblar från äldsta tid till våra dagar på olika språk, samt litteratur om biblar, excerpter, tidningsurklipp, aischer med mera

Hellman, Eskil

Husebysamlingen

 • SE S-SBS 288 Hu 1
 • Fonds
 • 1400-1800-talet
Cirka 46 inkunabler samt 275 böcker och 300 broschyrer av senare datum

Stephens, George

S:ta Eugenia katolska församling

 • SE S-SBS 297 D 1
 • Fonds
 • 1400- 1800-talet
Katolsk teologisk litteratur samt lite nordisk historia

S:ta Eugenia katolska kyrka

Pappersprover

 • SE S-SBS 288 Pa 1
 • Fonds
 • 1500-1700-talet
Vattenstämpelsamling och två kapslar med Charta Sigillata ur Anders Nyströms samling

Kungliga biblioteket

Gustaf Berghmans Elzeviersamling

 • SE S-SBS 288 Be 5
 • Fonds
 • 1500 - 1699
Elzeviertryck, ca 2500 titlar, annex (imitationer av Elzeviertryck) och litteratur om Elzevierer. Samlingen är numrerad

Berghman, Gustaf

Tore Nilssons arkiv

 • SE Q Handskrift 166
 • Fonds
 • 1500-tal-1990-tal
Det material efter Tore Nilsson som överlämnats till Umeå universitetsbibliotek är nästan uteslutande hans hembygdsforskning kring Vännäs och Ume gamla socken. En stor del av materialet är anteckningar och underlagsmaterial till en planerad utgivning av en serie böcker om byar i gamla Ume socken.

Nilsson, Tore

Kopior arkivalier Strand

Kopior och sammanställningar ur skattelängder, kyrkböcker, domböcker m.m.
Strand 1500-tal-1900-tal

Kopior arkivalier Stöcke

Kopior och sammanställningar ur skattelängder, kyrkböcker, domböcker m.m.
Stöcke 1500-tal-1900-tal

Kopior arkivalier byar östra sidan om Umeälven 1

Kopior och sammanställningar ur skattelängder, kyrkböcker, domböcker m.m.
Östra sidan om Umeälven: Bergliden, Brännan, Fällfors, Gullbäck, Hällfors, Höganäs, Kamparbäck, Långnäs och Nilsland 1500-tal-1900-tal

Excerpter rörande kyrkstad

- Yrkesfolk i kyrkstad, excerpter ur diverse arkiv, 1500-1800-tal
- Sociala tjänster. Excerpter ur diverse arkiv, 1600-1800-tal

Register rörande ting

- Register över ting. Ur diverse arkiv, 1500-1600-tal
- Register över ting. Ur diverse arkiv, 1700-1800-tal

Kopior arkivalier Teg - Ön

Kopior och sammanställningar ur skattelängder, kyrkböcker, domböcker m.m.
Teg, Tjälamark, Tålsmark, Täfteböle, Täfteå, Ytterboda, Yttertavle, Ön 1500-tal-1900-tal

A. E. Nordenskiölds samling av Japonica

 • SE S-SBS 288 No 1
 • Fonds
 • 1500-tal till 1870-tal
1050 titlar i ca 5 500 volymer, japansk litteratur, böcker och manuskript, inköpta i Japan av Nordenskiöld år 1879 under Vegaexpeditionen

Nordenskiöld, Adolf Erik

Arvid Gabrielsons samling av Anglica

 • SE S-SBS 288 Ga 1
 • Fonds
 • 1500-ca 1850
Samlingen innehåller äldre engelska grammatikor och ordböcker, däribland ett flertal sällsynta nummer

Gabrielsson, Arvid

Excerpter rörande kyrkstad

- Gudstjänstförsummelser. Excerpter ur diverse arkiv, 1500-1700-tal
- Bönedagar och prostvisitationer, excerpter ur diverse arkiv, 1700-tal
- Kyrkstaden, excerpter ur diverse arkiv och litteratur 1600-tal, 1800-tal
- Gästgiveri, Ordning, Hållskjutspengar m.m. Excerpter ur diverse arkiv, 1700-1800-tal

Excerpter rörande marknad

- Handel, Marknad. Excerpter ur diverse arkiv, 1500-1800-tal
- Excerpter rörande marknad. Ur diverse arkiv, 1600-1700-tal
- Handel, mantal uppbörd. Excerpter ur diverse arkiv, 1600-1800-tal

Schering Rosenhane

 • SE S-SBS 288 Ro 1
 • Fonds
 • 1500-1700-talet

Rosenhane, Schering

Kopior arkivalier Ansmark - Gunsmark

Kopior och sammanställningar ur skattelängder, kyrkböcker, domböcker m.m.
Ansmark, Anumark, Björnberg, Bjenberg, Bjensjö, Degernäs, Ersmark, Flurkmark, Fällforsån, Gravfors, Gravmark, Gubböle och Gunsmark 1500-tal-1900-tal

Kopior arkivalier Baggböle - Bösta

Kopior och sammanställningar ur skattelängder, kyrkböcker, domböcker m.m.
Baggböle, Bodfors, Brattfors, Brännland, Bullmark, Böle och Bösta 1500-tal-1900-tal

Kopior arkivalier Bjurholms byar 1

Kopior och sammanställningar ur skattelängder, kyrkböcker, domböcker m.m.
Bjurholm: Abborrfors, Abbortjärn, Berg, Bergvattnet, Bjurbäck, Bjurvattnet, Bjurvik, Degernäs, Gravfors, Grönåker, Halfpundsjö, Holmsjö, Norrholmsjö, Sörholmsjö, Karlsbäck, Klubbsjö, Kyrktjärn, Mariebäck, Mjösjön, Sjönäs, Strömbäck, Nordansjö, Nordanås, Norrnäs,Rönnliden, Nedre Nyland, Nylunda, Nytorp, Näsmark, Provåker, Slätmark, Sunnanå, Vitvattnet och Västerås 1500-tal-1900-tal

Kopior arkivalier Hissjö - Innertavle

Kopior och sammanställningar ur skattelängder, kyrkböcker, domböcker m.m.
Hissjö, Hjoggmark, Håkmark, Hössjö och Innertavle/Tavle 1500-tal-1900-tal

Kopior arkivalier Kasamark - Pålböle

Kopior och sammanställningar ur skattelängder, kyrkböcker, domböcker m.m.
Kasamark, Kassjö, Krokbäck, Kroksjö, Mickelsträsk, Norrmjöle, Obbola, Ostnäs, Pålböle 1500-tal-1900-tal
Results 1 to 100 of 57525

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.