Showing 1155 results

Archival description
With digital objects
Print preview View:

Samlingar ur folklivet

Samlingar ur och om folklivet, juni 1873. Egenhändigt manuskript, innehållande: Samma berättelser; Anförda uttryck; Skrock; Seder och åsigter.

Jan Ulric Westerbergs stambok

 • SE S-HS Acc2016/51
 • Fonds
 • 1786--1816

Handskriven stambok tillhörig Jan Ulric Westerberg skriven åren 1768-94, 1798 samt 1816 med ryggtiteletikett "Pour mes amis". Tvär-8:0 (98) blad och 1 insatt skyddspapper vid ett svart siluettporträtt med fint blyertsramverk. Stamboken består av 41 blad med text. Marmorerat skinnband med upphöjda bind, rikt guldornerad rygg och röd titeletikett i marokäng. Pärmarna med guldornerat ramverk och pärmkanterna med blindpressad dekor. Helt guldsnitt. Åtminstone sex blad är urrivna.

Bland bidragsgivare kan nämnas Georg Adlersparre, Sven Nicol. Storm, Ehrengranat, Claes A Fleming Jan Gyllenborg, P.A. Tham, Carl Adolf Wahlbom

Untitled

Katarina von Bora

Dikt, ca 70 rader, som till stora delar är överstruken.
Om en ung pastor som predikar och på ett ovanligt sätt fängslar församlingen.
("Och den unge pastom börjar att predika" Jfr. kap. "Prästen" i Gösta Berlings saga".)

Seminariesonetter

Sonetter över kamrater och lärare vid Högre lärarinneseminariet
Renskrifter i bläck av sonetter till kamraterna, 4 blad, samt 2 blad blyertsutkast

Diverse

1 inb bok över släkten von Eickstedt, Berlin 1838, exlibris No 429,
1 stambok med anteckningar 1794-1820, Exlibris No 434
1 inb bok Text över släkten, Berlin 1838,Exlibris graf Eickstedt Hohenholz No 430
1 inb bok om greven von Borcke, Berlin 1783, Exlibris no 656
1 inb bok om släkten von Eickstedt, Berlin 1838

Sigurd Fries arkiv

 • SE Q Handskrift 132
 • Fonds
 • 1943 - 2014
Arkivet innehåller bl.a. en omfattande korrespondens samt arbetsmaterial kring Fries växtnamnsforskning och utgivningen av Iter Lapponicum.

Untitled

Rolf Nilséns arkiv

 • SE Q Handskrift 194
 • Fonds
 • 1954 - 2014
Personliga handlingar, dagböcker, almanackor, intervjuer, reportage, recensioner, korrespondens, anteckningsblock, förteckningar, urklipp och fotografier

Untitled

Lars-Gunnar Siklunds arkiv

 • SE Q Handskrift 83
 • Fonds
 • ca 1980 - ca 1990
Arkivet innehåller dokument som huvudsakligen är skrivna under 1980-talet och som främst omfattar hans diktsamling. Han skrev även ett antal artiklar, insändare och en novell.

Untitled

Lennart Anderssons arkiv

 • SE Q Handskrift 100
 • Fonds
 • 1900-tal
Arkivet omfattar framför allt manuskript och underlagsmaterial
Digitiserat material

Untitled

Harald Hagendahls bildsamling

 • SE Q Handskrift 30
 • Fonds
 • 1900-tal
Bildsamlingen innehåller uppskattningsvis 1 500 bilder från antiken. De är tematiskt och topografiskt ordnade och föreställer bl a antika skulpturer, monument, byggnader och anläggningar, målningar, mosaiker, mynt samt kartor och planer.
Bilderna som till stor del är hämtade ur böcker eller tidskrifter är monterade på styva kartongblad och försedda med fyllig bildtext. Enstaka museiguider ingår också.

Untitled

Jon Erik Erikssons arkiv

 • SE Q Handskrift 89
 • Fonds
 • 1906 - 2003
Arkivet är ca 1 hyllmeter och innehåller manuskript, personliga handlingar, korrespondens, klipp, fotografier och tryck.

Untitled

Johan Ulrik Bjurbergs arkiv

 • SE Q Handskrift 47
 • Fonds
 • 1887-1943
Dagböcker, brevkopieböcker, avräkningsböcker, kvittensböcker, tidningar o.dyl.

Untitled

Karl Örngrims arkiv

 • SE Q Handskrift 94
 • Fonds
 • 1922 - 2022
17 volymer med främst manuskript, korrespondens och tidningsurklipp.

Untitled

Thor Christofferssons arkiv

 • SE Q Handskrift 18
 • Fonds
 • trol 1970-tal
Fem manuskript skrivna av konstnären Thor Christoffersson (även kallad Ödemarksmålaren)

Untitled

Axel Bergenholtz arkiv

 • SE Q Handskrift 104
 • Fonds
 • 1954-2004
Arkivet efter Axel Bergenholtz består av 3 hyllmeter forsknings- och undervisningsmaterial, merithandlingar, publicerade artiklar och fotografier.

Untitled

Tuuli Forsgrens arkiv

 • SE Q Handskrift 193
 • Fonds
 • 1987-1999
Personarkivet efter Tuuli Forsgren består av arkivalier som berör hennes forskning tillsammans med Egil Johansson. Materialet har hämtats ur hans arkivbildning.

Untitled

Gösta Erikssons arkiv

 • SE Q Handskrift 67
 • Fonds
 • 1929-1959

Klippsamlingen består av fyra bundna klippböcker med tidningsartiklar angående mentalsjukvård i allmänhet omfattande tiden 1931 - 1941 och tolv band med tidningsartiklar rörande Umedalens sjukhus åren 1929 - 1959
Band nummer 10 med klipp från delar av åren 1949 och 1950 saknas.

Från Gösta Erikssons döttrar har 1993 inkommit ytterligare material med proveniens från överläkare Eriksson. I huvudsak rör det sig om fotografier, enstaka brev och manuskript till anföranden av Gösta Eriksson.

Untitled

Tryggve Skölds arkiv

 • SE Q Handskrift 172
 • Fonds
 • 1907 - 2004
Arkivet som omfattar ca. 5hyllmeter består av personliga handlingar innehållande bl.a. betyg, intyg, ekonomiska handlingar och pass. Manuskripten består av Skölds egna manuskript. Den kronologiskt ordnade korrespondensen omfattar två volymer.Handlingar som rör arkivbildarens verksamhet behandlar språkforskning, symposier, konferenser och föredrag. I ovan nämnda kategori återfinns tio volymer alfabetiskt ordnade kortregister. Här återfinns även ett register till Skölds avhandling. I kategorin samlingar finner man fotografier, teckningar, en klippsamling samt ljudupptagningar. Serien övrigt omfattar bl.a. sigill.

Untitled

Folke och Frida

Folke och Frida
Kap. 1 Den långa natten. (Koncept.)
Kap. 2 Det stora äventyret.(Koncept.)
Kap. 3 Hedströms hornko. (Koncept.)
Kap. 4 De lutande ovalerna.(Koncept.)
Kap. 5 Gnällharpan. (Koncept.)
Kap. 6 Världens godaste bakelser. (Koncept.)
Kap. 7 Lagmanskan Farin och lilla Frida. (Koncept.)
Kap. 8 Häggbärstjuvarna. (Koncept.)
Kap. 9 När kyrkklockorna ringde själva. (Koncept.)

Främlingsfolket i Degerforsa

Främlingsfolket i Degerforsa
Kap. 1 Nu är han här igen. (Koncept.)
Kap. 2 Välsigna du vår gröda och vattna då vårt land. (Koncept.)
Kap. 3 Berg, fallen över oss, och I högar skylen oss! (Koncept.)
Kap. 4 Hjälp mig - hjälp mig, mon oncle!. (Koncept.)
Kap. 5 Han stupade i den blodiga affairen vid Sävar. (Koncept.)
Kap. 6 Det är ett litet ödehemman vid Puck-dalen, sade prosten (Koncept.)
Kap. 7 Hon gick bort den 1 jan. 1811 och bodde på Rosine-Dahl (Koncept.)
Kap. 8 Jag kavér, sade Nick. (Koncept)
Kap. 9 Var det du Marthe, som stod på bron över Fattighusån? (Koncept.)
Kap. 10 Livet går. (Koncept.)
Kap. 11 Och sedan God natt. (Koncept.)

Julstugan

Kap. 1 Julstugan. .(Manuskript. Publicerad i "Sveriges Ungdom" och "Kamraterna i livets vår". Nr. 23, 15/2 1936
Kap. 2 Röda hjärtan
Kap. 3 Gåvan och gengåvan. (Koncept. Publicerad)
Kap. 4 Så ska allt i livet klara sig. (Publicerad)
Kap. 5 Mamma kommer.
Kap. 7 Skogsflickan och Blanka. (Publicerad)
Kap. 8 Vällingskedarna.
Kap. 9 Fågel.

Katarina-Anna

Endast handskrivet manuskript. Här finns även några sidor med finare stil.

Könnick och andra Norrlandspojka

Könnick och andra Norrlandspojka
Kap. 1 När Könnick glömde "Fader vår". (Koncept).
Kap. 2 Kisse. (Saknas hela kapitlet)
Kap. 3 När Erke skulle gå i vall med getter. (Koncept)
Kap. 4 Harjakten. (Koncept)
Kap. 5 Dagsregn. (Koncept)
Kap. 6 Lill-Nilas kyrkohelgfärd. (Heter här " En begravning i Lappland "
Kap. 7 Det stora saftkalaset. (Koncept.)
Kap. 8 Könnicks nya år. (Koncept.
Kap. 9 De sjuka själarna. (Koncept)
Kap. 10 Mor Drugges arbetsdag. (Koncept.)
Kap. 11 Midsommarbjörnarna. (Koncept.)
Kap. 12 Tre små Västerbottningars julafton. (Koncept.)

Bengt

1 handskrivet manuskript med titel "Bengt ritar och talar om"
3 maskinskrivna manuskript varav 2 exemplar är titulerade "Bengt" och det tredje med titel "Bengt. ritar och talar om Småland."

Budgeten

1 handskrivet manuskript.
samt den publicerade versionen i Året Runt nr 2 1935. (hela tidningen medföljer)

Ett efterkalas

3 exemplar av den publicerade novellen. Publicerad i Sveriges barn 28/9 1936.
Results 1 to 100 of 1155

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.