Tryck

Taxonomi

Kod

Omfattningsanmärkning(ar)

 • Bilder se: Tryckta bilder

Källanmärkning(ar)

Visningsfältsanmärkningar

Hierarkiska begrepp

Tryck

Jämförbara termer

Tryck

Relaterade termer

Tryck

2 Arkivbeskrivning results for Tryck

2 resultat direkt relaterade Uteslut snävare termer

Almare Stäkets arkiv : Släkten Björnstjerna

 • SE S-HS Acc1970/41
 • Arkiv
 • 1691--1950
 • Arkivet innehåller privata och officiella handlingar rörande släkten Björnstjerna samt gårdshandlingar för Almare Stäket. Största delen är brev, i original och avskrift, både till och från arkivbildarna samt mellan andra ofta namnkunniga personer. Andra vanligt förekommande handlingstyper är rapporter, utkast, manuskript, anteckningar, diplom, ekonomiska handlingar och juridiska handlingar. En del teckningar, fotografier och kartor förekommer även.
 • Brev:Breven utgörs i största del av släktingar samt personer inom -toppskiktet- - i.e. adel, prästerskap, monarki, statsledning, etc. Brevregister finns i början av de bundna volymerna titulerade -Familjehandlingar- En del av breven är skrivna på franska och engelska.
 • Handlingar rörande gårdsverksamheten Almare Stäket finns huvudsakligen i serie 3.1 (Men förekommer även i övriga serier - se förteckningen)
 • Blandade/övriga släktmedlemmar finns i serie 3.2 samt 3.1
 • Äldre arkivförteckningar och tidigare metadokumentation finns i serie 0.

Björnstjerna (släkt)

Mats Paulsons samling

 • SE S-HS Acc2016/26
 • Arkiv
 • 1938--2016
 • Samlingen innehåller officiella och privata handlingar genererade i Mats Paulsons verksamhet som sångare, poet, målare, författare och visdiktare.
 • Brevskrivare: vanligt förekommande och namnkunniga.
 • Acc2015_11 har införlivats i denna samling.

Paulson, Mats


Kungliga biblioteket
Kontakta oss