Runstavar

Taxonomi

Kod

Omfattningsanmärkning(ar)

Källanmärkning(ar)

  • SAOGF-term saknas

Visningsfältsanmärkningar

Hierarkiska begrepp

Runstavar

Jämförbara termer

Runstavar

Relaterade termer

Runstavar

1 Arkivbeskrivning resultat för Runstavar

1 resultat direkt relaterade Uteslut snävare termer

Runstav från 1800-talet

  • SE S-HS Acc2002/78
  • Arkiv
  • 1800-tal
Runstav, evighetskalender från 1:a hälften av 1800-talet: " Den gamla Svenska Hushålls Almanachan RUN-STAFVEN. innehåller , Fordna och merendels ännu i behåll, våra Förfäders seder, utmärkte med sådana märken hvilka afbilda de öden, Helge Martyrer måste utstå för Christi namn skull, och till hvilkas åminnelse samma dagar firas, dels och äro tecken som gifva tillkänna de hushållssysslor den tid på året bör förrättas, till rättelse för Landthushållare, som i rättan tid vilja Landtbruket sköta."

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.