Självbiografier

Taxonomi

Kod

Omfattningsanmärkning(ar)

Källanmärkning(ar)

  • https://id.kb.se/term/saogf/Sj%C3%A4lvbiografier

Visningsfältsanmärkningar

Hierarkiska begrepp

Självbiografier

Jämförbara termer

Självbiografier

Relaterade termer

Självbiografier

5 Arkivbeskrivning results for Självbiografier

5 resultat direkt relaterade Uteslut snävare termer

André Revai: L'un des 800.000

  • SE S-HS ACC1996/111
  • Arkiv
  • 1994 c:a
Manuskript, maskinskrivna kopior, A4 i ringpärm, 135 s. Bilagor med bilder och brevkopior. - 1 pärm

Gunnar Tilander: Minnesbilder

  • SE S-HS ACC1996/49
  • Arkiv
  • 1972
Självbiografiska anteckningar, A4, maskinskrift, häftat, 474 s. - 1 kapsel

Louis Améen: levnadsminnen

  • SE S-HS ACC1997/24
  • Arkiv
  • 1914-1926
Ofullbordade minnesanteckningar utan titel och avsedda för familjearkivet. Här skildras förf:s uppväxt i Karlskrona och Stockholm samt studier i Uppsala och en del av den juridiska karriären. Anteckningarna har redigerats av förf:s dotter Hellen Améen-Malmström. Ett personregister ingår. Bifogat i materialet finns ett utlåtande av Ragnar Svanström om manuskriptet. - 1 kapsel

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.