Härnösand

Taxonomi

Kod

Omfattningsanmärkning(ar)

Källanmärkning(ar)

Visningsfältsanmärkningar

Hierarkiska begrepp

Härnösand

Härnösand

Jämförbara termer

Härnösand

Associated terms

Härnösand

3 Resultat för Härnösand

3 resultat direkt relaterade Uteslut snävare termer

Ludvig Nordströms samling

  • SE S-HS L223
  • Arkiv
  • 1855--1959

Efterlämnade papper: brev, biographica, tryck. Samlingen innehåller även genealogiskt material som rör Ludvig Nordströms far Anshelm Nordström (1844-1908) samt farfar [?] Anders Nordström. Det finns även brev till dottern Ruth Nordström (1908-1972...

Nordström, Ludvig

Schulzenheim, D. von: Förordnande

  • SE S-HS ACC1993/121
  • Arkiv
  • 1889

Förordnande 31 dec. 1889 för D. von Schulzenheim (troligen David Conrad Fredrik von Schulzenheim (1852-1919), friherre, häradshövding) att deltaga i inventering 1 jan 1890. 1 kuvert.


Kungliga biblioteket
Kontakta oss