Arvidsjaur

Taxonomi

Kod

Omfattningsanmärkning(ar)

Källanmärkning(ar)

Visningsfältsanmärkningar

Hierarkiska begrepp

Arvidsjaur

Arvidsjaur

Jämförbara termer

Arvidsjaur

Relaterade termer

Arvidsjaur

4 Arkivbeskrivning results for Arvidsjaur

4 resultat direkt relaterade Uteslut snävare termer

Erik Bylunds arkiv

  • SE Q Handskrift 113
  • Arkiv
  • 1946-1987
Det samlade arkivmaterialet efter Erik Bylund sträcker sig över tre hyllmeter och består av egenproducerade verk, handlingar rörande den egna verksamheten vid de båda universiteten, korrespondens samt en mindre del originalarkivalier vilka utgjort underlag till den egna forskningen.

Ingrid Liljenäs arkiv

  • SE Q Handskrift 116
  • Arkiv
  • 1940-1998
Arkivet omfattar personliga handlingar, manushandlingar och forskningshandlingar

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.