Dorotea

Taxonomi

Kod

Omfattningsanmärkning(ar)

Källanmärkning(ar)

Visningsfältsanmärkningar

Hierarkiska begrepp

Dorotea

Dorotea

Jämförbara termer

Dorotea

Relaterade termer

Dorotea

4 Arkivbeskrivning resultat för Dorotea

2 resultat direkt relaterade Uteslut snävare termer

Helmer Grundströms arkiv

  • SE Q Handskrift 56
  • Arkiv
  • 1932-1996
Arkivet omfattar drygt 4 hyllmeter. Att så mycket trots allt finns bevarat med tanke på författarens oregelbundna liv och ständiga byten av bostäder är både förvånande och glädjande. Dock är dokumenten före 1950 relativt sparsamma.

Grundström, Helmer

Nensén, Jonas A, kyrkoherde i Dorotea (1791 - 1881)

Anteckningar omfattande samlingar av lapsk, svensk, norsk och finsk folklore, ekonomi, topografi, zoologi samt lapska, finska, estniska och ryska ordsamlingar. Personalia, anekdoter, utdrag ur tryckta skrifter m m. Materialet har skänkts till Uppsala universitetsbibliotek av hans måg, inspektor H D Hanson. Mikrofilm av original i Uppsala universitetsbibliotek R 649 - 650.

Västerbottensundersökningen 1982

  • SE Q Projektarkiv 7
  • Arkiv
  • 1982
Arkivet omfattar 4 hyllmeter och innehåller enkäter och sammanställningar

Tandläkarhögskolan i Umeå


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.