Visar 137 resultat

Handlingstyp
Handlingstyp term Omfattningsanmärkning Resultat
Översättningar 8
antik 0
Vykort 27
Visitkort 7
Vernissagekort 1
Verktyg 2
Verksamhetsberättelser 0
Uppteckningar 0
Uppsatser 59
Upphandlingar 0
Underlag 3
Tryckta bilder 10
Tryck (1) 968
Tjänstehandlingar 9
Tidskrifter 23
Tidningsurklipp 95
Textiltryck 1
Teckningar, målningar 316
Talmanuskript 5
Tal 20
Särtryck 1
Stilprov 2
Statistik 0
Stamtavlor 1
Stamböcker 14
Specialtidningar 2
Småtryck 9
Skrivelser 14
Skolhandlingar 2
Skisser 15
Självbiografier 6
Sigill (avtryck) 2
Samlarbilder 1
Räkneböcker 2
Runstavar 1
Ritningar 13
Reseskildringar 65
Register 1
Psalmböcker 3
Provtryck 1
Provböcker 4
Provband 2
Protokoll 59
Prosamanuskript 240
Projekthandlingar 0
Program 14
Pressklipp 739
Predikningar 32
Poesimanuskript 93
Poesialbum 13
Poesi 54
Planscher 4
Pjäsmanuskript 52
Pjäshäften 4
Personliga handlingar

Använd för: Används för Umeå universitetsbiblioteks arkiv

7
Pedagogiskt material 6
Organisationshandlingar 3
Möbler 1
Musikalier 153
Modeller 1
Minnesalbum 6
Mikrofilm 32
Merithandlingar 0
Menyer 4
Matriklar 31
Materialprover 1
Maskiner 1
Manuskript (7)
  • Hit även utkast
1299
Mallar 1
Leksaker 1
Korrespondens

Använd för: Används för Umeå universitetsbiblioteks arkiv

6
Korrektur

Använd för: Proof reading and adjustments

13
Kopior 243
Konferenshandlingar 2
Kokböcker 4
Klichéer 5
Kataloger 102
Kartor 38
Juridiska handlingar 227
Journaler 8
Inventarier 1
Intervjuer 0
Instruktions- och undervisningsmaterial 2
Inkunabler 1
Inbjudningskort 17
Illustrationer 15
ID-handlingar 0
Hushållsböcker 3
Handböcker 3
Gästböcker 16
Genealogiskt material 209
Förteckningar

Använd för: Arkivförteckningar, innehållsförteckningar

35
Förgyllningsstämplar 1
Företagshandlingar 8
Föreningshandlingar
  • Hit även handlingar från sällskap
129
Föremål 83
Föreläsningar 28
Föredrag 25
Fotografier
  • Hit påsiktsbilder, negativ, diabilder, digitala fotografier
719
Forskningsmaterial (1) 2
Resultat 1 till 100 av 137

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.