Visar 140 resultat

Handlingstyp
Handlingstyp term Omfattningsanmärkning Arkivbeskrivning count Auktoritetspost count
Vykort 29 0
Visitkort 8 0
Vernissagekort 1 0
Verktyg 2 0
Verksamhetsberättelser 2 0
Uppteckningar 0 0
Uppsatser 63 0
Upphandlingar 0 0
Underlag 4 0
Tryckta bilder 11 0
Tryck (2) 996 0
Tjänstehandlingar 9 0
Tidskrifter 28 0
Tidningsurklipp 114 0
Textiltryck 1 0
Teckningar, målningar 332 0
Talmanuskript 7 0
Tal 21 0
Stilprov 2 0
Statistik 0 0
Stamtavlor 1 0
Stamböcker 14 0
Specialtidningar 2 0
Småtryck 9 0
Skrivelser 19 0
Skolhandlingar 4 0
Skisser 16 0
Självbiografier 6 0
Sigill (avtryck) 2 0
Särtryck 4 0
Samlarbilder 1 0
Runstavar 1 0
Ritningar 16 0
Reseskildringar 67 0
Register 2 0
Räkneböcker 6 0
Psalmböcker 3 0
Provtryck 1 0
Provböcker 4 0
Provband 2 0
Protokoll 66 0
Prosamanuskript 241 0
Projekthandlingar 2 0
Program 15 0
Pressklipp 752 0
Predikningar 38 0
Poesimanuskript 114 0
Poesialbum 16 0
Poesi 56 0
Planscher 4 0
Pjäsmanuskript 55 0
Pjäshäften 4 0
Personliga handlingar (3)

Använd för: Används för Umeå universitetsbiblioteks arkiv

9 0
Pedagogiskt material 6 0
Översättningar 10 0
Organisationshandlingar 5 0
ö 0 0
Musikalier 168 0
Modeller 1 0
Möbler 1 0
Minnesalbum 6 0
Mikrofilm 32 0
Merithandlingar 0 0
Menyer 4 0
Matriklar 38 0
Materialprover 1 0
Maskiner 1 0
Manuskript (7)
  • Hit även utkast
1464 0
Mallar 1 0
Leksaker 1 0
Korrespondens

Använd för: Används för Umeå universitetsbiblioteks arkiv

11 0
Korrektur

Använd för: Proof reading and adjustments

15 0
Kopior 276 0
Konferenshandlingar 3 0
Kokböcker 5 0
Klichéer 5 0
Kataloger 104 0
Kartor 39 0
Juridiska handlingar 231 0
Journaler 8 0
Inventarier 3 0
Intervjuer 2 0
Instruktions- och undervisningsmaterial 4 0
Inkunabler 1 0
Inbjudningskort 19 0
Illustrationer 16 0
ID-handlingar 0 0
Hushållsböcker 3 0
Handböcker 3 0
Genealogiskt material 247 0
Gästböcker 17 0
Fotografier
  • Hit påsiktsbilder, negativ, diabilder, digitala fotografier
742 0
Förteckningar

Använd för: Arkivförteckningar, innehållsförteckningar

47 0
Forskningsmaterial (1) 4 0
Förgyllningsstämplar 1 0
Företagshandlingar 8 0
Föreningshandlingar
  • Hit även handlingar från sällskap
135 0
Föremål 86 0
Föreläsningar 30 0
Föredrag 28 0
Resultat 1 till 100 av 140

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.