Print preview Close

Showing 73 results

Archival description
Stockholm
Print preview View:
Katalog över lärjungar vid Hillska uppfostringsskolan å Barnängen
Katalog över lärjungar vid Hillska uppfostringsskolan å Barnängen
Kungsgatan 18, kvarteret Bryggaren m.m.
Kungsgatan 18, kvarteret Bryggaren m.m.
Merit Forsbergs berättelser om barnpromenader i Bastuparken i Stockholm
Merit Forsbergs berättelser om barnpromenader i Bastuparken i Stockholm
Södermalms högre läroanstalt för flickor
Södermalms högre läroanstalt för flickor
Herbert Grevenius: Frid över Ludvigsson
Herbert Grevenius: Frid över Ludvigsson
Lychou, Nils d.ä.: 130 år i Katarina församling
Lychou, Nils d.ä.: 130 år i Katarina församling
Henning Julin: Papper : Mest om Resultanten år 1887
Henning Julin: Papper : Mest om Resultanten år 1887
Strindbergsarkivet
Strindbergsarkivet
Helena Odhner: Köpebrev
Helena Odhner: Köpebrev
Axel Strindberg: August Strindbergs födelsehus
Axel Strindberg: August Strindbergs födelsehus
Axel Nathanael Abramson
Axel Nathanael Abramson
Adele och Allvar Elmström
Adele och Allvar Elmström
Notifikationer : Tillkännagivanden av dödsfall och begravningar, inbjudningar till vigselakter m.m.
Notifikationer : Tillkännagivanden av dödsfall och begravningar, inbjudningar till vigselakter m.m.
Sällskapet Februarigubbarnas arkiv
Sällskapet Februarigubbarnas arkiv
Material rörande Sven Låstbom
Material rörande Sven Låstbom
Förteckning över Christoffer Eichhorns samling i Stockholms stadsarkiv
Förteckning över Christoffer Eichhorns samling i Stockholms stadsarkiv
Fratres amicitiae verae: Stadgar och protokoll
Fratres amicitiae verae: Stadgar och protokoll
Robert Murrays samling
Robert Murrays samling
Ord till sorgmusiquen wid Hans Maj:t Konung Gustaf III:s begrafning i Kongl. Riddareholmskyrkan den 14 Maji 1792.
Ord till sorgmusiquen wid Hans Maj:t Konung Gustaf III:s begrafning i Kongl. Riddareholmskyrkan den 14 Maji 1792.
Pettersson, Johan: Brev
Pettersson, Johan: Brev
Tyra och Olof Örströms samling
Tyra och Olof Örströms samling
Förlagskontrakt och andra ekonomica
Förlagskontrakt och andra ekonomica
Strindbergs vistelseorter i Sverige (utom skärgården)
Strindbergs vistelseorter i Sverige (utom skärgården)
Teckningar och fotografi
Teckningar och fotografi
Material rörande August Strindbergs En blå bok
Material rörande August Strindbergs En blå bok
Berndt Fredgren: Pjäshäfte
Berndt Fredgren: Pjäshäfte
Konstnärsgillet: Handlingar
Konstnärsgillet: Handlingar
Charles Lachs: Utställningskatalog
Charles Lachs: Utställningskatalog
Brevväxlingar Kerstin Strindberg, Frida Uhl, Marie Uhl, Friedrich Uhl med flera
Brevväxlingar Kerstin Strindberg, Frida Uhl, Marie Uhl, Friedrich Uhl med flera
Biographica rörande August Strindberg och Greta von Philp
Biographica rörande August Strindberg och Greta von Philp
Carlheim-Gyllenskölds samling: Tillägg
Carlheim-Gyllenskölds samling: Tillägg
Sigfrid Siwertz papper
Sigfrid Siwertz papper
Dagbok från 1814 : "Dag Journal öfver 1814 Års Tåg, till och ifrån Stockholm och Noriges Gräntz"
Dagbok från 1814 : "Dag Journal öfver 1814 Års Tåg, till och ifrån Stockholm och Noriges Gräntz"
Turid Elgstrom Lindahl: Barndomsminnen och memoarer. Tillägg
Turid Elgstrom Lindahl: Barndomsminnen och memoarer. Tillägg
Ven Nybergs samling
Ven Nybergs samling
Lennart Groll: Släkten Groll i Stockholm
Lennart Groll: Släkten Groll i Stockholm
Arvid Ulrichs strindbergssamling
Arvid Ulrichs strindbergssamling
August Strindberg: Röda rummet
August Strindberg: Röda rummet
Biographica rörande August Strindberg
Biographica rörande August Strindberg
Erland Josephsons samling
Erland Josephsons samling
Brev från Poul Bjerre till Erik Fries, samt manuskript
Brev från Poul Bjerre till Erik Fries, samt manuskript
Hattmakarnas låda i Stockholm 1650-1750
Hattmakarnas låda i Stockholm 1650-1750
Greta Giertz: material till läroböcker för sjuksköterskeelever
Greta Giertz: material till läroböcker för sjuksköterskeelever
Claes J.E.E. Funck: Stockholmsbilder
Claes J.E.E. Funck: Stockholmsbilder
Olle och Gurli Nystedts brev m m
Olle och Gurli Nystedts brev m m
Carl Johan Grafströms släktarkiv
Carl Johan Grafströms släktarkiv
Lars Olssons samling
Lars Olssons samling
Sjögrens släktarkiv
Sjögrens släktarkiv
Södermalms kommunala flickskolas kamratförening
Södermalms kommunala flickskolas kamratförening
Familjen Gyldéns brevsamling
Familjen Gyldéns brevsamling
Olle Hägers samling
Olle Hägers samling
"Svenska livsbilder" uppsatser av Hugo F. Frölén
"Svenska livsbilder" uppsatser av Hugo F. Frölén
Gerda och Viktor Klemmings middagsbok
Gerda och Viktor Klemmings middagsbok
Visbok
Visbok
Diverse smärre strindbergsautografer
Diverse smärre strindbergsautografer
Papper rörande Herman Bjursten
Papper rörande Herman Bjursten
Karl XI:s syn på rikssalen i Stockholm
Karl XI:s syn på rikssalen i Stockholm
Repertoardagbok för Intima Teatern 1913-1919
Repertoardagbok för Intima Teatern 1913-1919
Kurt Bergengrens samling
Kurt Bergengrens samling
Yvonne Jerlin: Trebetygsuppsats "Willy Brandt - Die Stockholmer Jahre 1940-1945"
Yvonne Jerlin: Trebetygsuppsats "Willy Brandt - Die Stockholmer Jahre 1940-1945"
Barbro Lindgrens samling
Barbro Lindgrens samling
Arne Sands arkiv
Arne Sands arkiv
Ruben G:son Bergs samling
Ruben G:son Bergs samling
Per Anders Fogelströms samling
Per Anders Fogelströms samling
Oscar Mannströms papper
Oscar Mannströms papper
Bengt Bergman: Stockholm genom tiderna. Del II. Om Spånga socken
Bengt Bergman: Stockholm genom tiderna. Del II. Om Spånga socken
Nils Strindbergs samling
Nils Strindbergs samling
Tomas Tranströmers arkiv
Tomas Tranströmers arkiv
Bengt Emil Johnsons arkiv
Bengt Emil Johnsons arkiv
Två fotoalbum
Två fotoalbum
Uppfostringsanstalten på Tjärhovsgatan
Uppfostringsanstalten på Tjärhovsgatan
Sällskapet Idun
Sällskapet Idun
Vilhelm Holmgrens samling
Vilhelm Holmgrens samling

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.