Arkiv Handskrift 92 - Magnus von Platens arkiv

Open original Digitalt objekt

Identitet

Referenskod

SE Q Handskrift 92

Titel

Magnus von Platens arkiv

Datum

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

50 volymer

Sammanhang

Arkivbildare

(1920-2002)

Biografiska anmärkningar

Litteraturhistoriker

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Gåva 2003/10

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Till Forskningsarkivet har överlämnats ett arkiv som främst består av underlagsmaterial och utkast till Magnus von Platens böcker, artiklar och föredrag. Materialet är resultatet av von Platens många arkiv- och biblioteksinventeringar och innehåller excerpter, kopior av originalhandlingar, litteraturhänvisningar, klipp m.m. I arkivet återfinns även vissa manuskript samt en mindre del korrespondens. Materialet var av von Platen ordnat efter olika teman/ämnesområden och arkivet följer i princip denna ordning.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Arkivet är fritt tillgängligt för forskning

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Anmärkningar

Anmärkning

ARKIVBESKRIVNING:
Magnus von Platen föddes i Malmö 1920. Han blev fil dr 1954 på en avhandling om den karolinske skalden Johan Runius " ett lärdomsprov som visade hans intensitet som forskare - intet arkiv syntes för obetydligt - för hans spanande öga - men också hans begåvning som analytiker, något som senare skulle ge honom berömmelse då det gällde modernare diktning" (Wilhelm Odelberg 2002).
Under 1950-och 60-talen var Magnus von Platen flitigt sysselsatt som författare, utgivare och översättare i Stockholm. 1969 blev han utnämnd till den förste innehavaren av Umeå universitets professur i litteraturvetenskap, en tjänst som han upprätthöll till sin pensionering 1985.
Von Platen anses vara en av de främsta kännarna av svensk 1600- och 1700-talslitteratur, särskilt vad gäller diktarnas sociala villkor. Det intresse han hade för författarbiografier visas i Den unge Vilhelm Moberg, ett verk där han följer författarens och gode vännens utveckling från soldathemmet i Mohult till 1930-talets Stockholm. Ett annat ämne som intresserade honom handlade om privatläraren och informatorn, vilket han behandlade i en studie utgiven av Umeå universitet. Som pensionär gav han ut böckerna Verner von Heidenstam och Emilia Uggla - ett äktenskap, essäsamlingen Skandalen på Operakällaren samt Svenska skägg.
Han tillhörde aktivt många lärda sällskap och akademier, var t ex under lång tid ordförande i Bellmansällskapet. Bland de initiativ han tog kan nämnas serien Svenska lärde, utgiven av Vitterhetsakademien i samverkan med bokförlaget Natur och Kultur.

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

GL 2005-08-29

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession

Relaterade personer och organisationer

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.