Arkiv Handskrift 70 - Karl Hampus Dahlstedts arkiv

Open original Digitalt objekt

Identitet

Referenskod

SE Q Handskrift 70

Titel

Karl Hampus Dahlstedts arkiv

Datum

  • 1933 - 1997 (Arkivbildning)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

4 hyllmeter

Sammanhang

Arkivbildare

(1917-1996)

Biografiska anmärkningar

Professor i språkvetenskap, norrländsk språkforskare, aktiv vid skapandet av Folkmåls- och folkminnesinstitutet för Övre Norrland (FFÖN) samt Kungl Skytteanska samfundet, knuten till Svenska språknämnden, författare, diktare

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Gåva 1999/4 m fl.

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Arkivet efter Karl-Hampus Dahlstedt rymmer 4 hyllmeter handlingar. Volymmässigt störst är konferenshandlingar och korrespondens. Korrespondensen rör främst Dahlstedts vetenskapliga arbeten men även familjekorrespondens ingår i arkivet

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Arkivet är fritt tillgängligt för forskning

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Brevskrivarregister

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Handskrift 29 Helge Dahlstedts arkiv (far)
Handskrift 65 Eva Dahlstedts arkiv (mor)

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

ARKIVBESKRIVNING
Karl-Hampus Dahlstedt föddes i Stockholm 1917 men växte upp i Ådalen på Österåsens sanatorium där hans far - Helge Dahlstedt - var överläkare.
Efter studier i Härnösand, Paris och Uppsala disputerade Karl-Hampus Dahlstedt 1950 vid Uppsala universitet med avhandlingen Det svenska Vilhelminamålet. Språkgeografiska studier över ett norrländskt nybyggarmål och dess granndialekter. Vid Uppsala universitet arbetade han sedan som docent och universitetslektor i Nordiska språk fram till 1967 då han tillträdde en professur i allmän språkvetenskap vid Stockholms universitet. 1969 lämnade han Stockholm för att vid Umeå universitet bli professor i allmän språkvetenskap. En tjänst som han innehade till sin pensionering 1982. Karl-Hampus Dahlstedt avled 1996 efter en längre tids sjukdom.

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

GL 2001-01-30
Tillägg 2012-11-27, 2016-06-29

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.