Arkiv Handskrift 196 - Per Fjellströms arkiv

Open original Digitalt objekt

Identitet

Referenskod

SE Q Handskrift 196

Titel

Per Fjellströms arkiv

Datum

  • 1915 - 2010 (Arkivbildning)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

13 volymer

Sammanhang

Arkivbildare

(1915-2011)

Biografiska anmärkningar

Journalist. Skriver särskilt om samiska frågor

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Gåva Acc 2016/22

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Arkivet har fått följande struktur: Personliga handlingar, innehåller bl.a. pass inskrivningsböcker, brev, anteckningsböcker och handlingar rörande Hilda Fjellström. Volymerna arkivbildarens verksamhet innehåller manuskript, material rörande det samepolitiska engagemanget och släktforskningsmaterial.Volymerna samlingar omfattar pressklipp och fotografier.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Arkivet är fritt tillgängligt för forskning.

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt.

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

ARKIVBESKRIVNING:
Per Fjellström härstammade på sin fars sida från den kända prästsläkten Fjellström. Modern Hilda var född Knutsson Häntak från Sirkas sameby i Jokkmokk. Per Fjellström föddes i Kiruna 1915, där han också tog realexamen 1932. Realexamen följdes av studentexamen i Högre allmänna läroverket i Umeå.
Redan som ung hade journalistyrket lockat Fjellström. Sitt första arbete hade han som oavlönad volontär vid Umebladet, där den unga poeten Thorsten Jonsson semestervikarierade. Efter Hermodsstudier i latin skrev Fjellström in sig vid Norrlands nation i Uppsala, men sökte sig till Stockholm där han fick arbete som korrekturläsare vid Nordstedts förlag. Sedermera fick han arbete vid Göteborgs-Posten, där Harry Hjörne var chefredaktör. Hans placering på nattredaktionen vid andra världskrigets utbrott, vilket innebar träning i s.k. ”all around journalism” Kriget ledde till att studierna avbröts bl.a. på grund av många reportageresor till Tornedalen och Boden. Efter kriget började Fjellström på dagredaktionen som reporter och bokrecensent. Böcker om Norrland och om samer hamnade på hans bord. Fjellströms journalistiska verksamhet ledde bl.a. till att han gjorde reportageresor till samernas möten om utbyggnaden av vattenkraften i Lule älv. Där blev han bekant med kända samiska företrädare som t.ex. kyrkoherde Gustav Park.
1964 erbjöds Per Fjellström uppdraget som chef för en avdelning i det statliga Konsumentinstitutet i Stockholm och som chefredaktör för tidskriften ”Råd och Rön”. I slutet av 1960-talet arbetade han för konsumenttidskriften ”Tjäna på att veta”. Där stannade han fram till sin pensionering.
Som pensionär var Fjellström aktiv Amnesty, grupp 19. I denna roll besökte han skolor och fackförbund där han berättade om verksamheten. Under 1970-och 1980-talet blev Per Fjellström varse om sitt samiska ursprung genom sin morbror Ernst Knutsson och sitt släktskap med lappmarksprästerna Fjellström. Detta redovisades i böckerna: ”Med katekes och färla i lappmarken” och ”Läroanstalt för barnsliga vildar”. Arkivet har donerats till Forskningsarkivet av Per Fjellströms dotter, Ingrid Fjellström.

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

AJ 2018-06-25

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession

Relaterade personer och organisationer

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.